Blog NEWS AND EVENTS Technology

ผ้าม่านมีความสำคัญต่อบ้านอย่างไร

ผ้าม่านเป็นส่วนสำคัญในการตกแต่งบ้าน แต่นอกจากความสวยงามแล้ว ผ้าม่านยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้านอีกด้วย ดังนี้ ควบคุมแสงแดด แสงแดดจัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะแสงยูวีที่อาจทำให้ เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ผ้าม่านช่วยกรองแสงแดด ไม่ให้เข้ามาในห้องโดยตรง ทำให้ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ แต่ไม่จ้าจนเกินไป และยังช่วยป้องกันเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในห้องจากแสงแดดอีกด้วย ควบคุมอุณหภูมิ ผ้าม่านช่วยกักเก็บความร้อน ภายในห้องในช่วงฤดูหนาว และช่วยป้องกันความร้อน ไม่ให้เข้ามาในห้องในช่วงฤดูร้อน ทำให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์มักมีนิสัยดังนี้ เป็นคนหนักแน่น มั่นคง อดทน อดกลั้น ตรงไปตรงมา จริงใจ มีเมตตา รักสงบ ไม่ชอบทะเลาะกับใคร ไม่เอาเปรียบคนอื่น เป็นคนเจ้าระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนทำงานหนัก อดทน มุ่งมั่น ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ ชอบทำงานที่ท้าทาย ชอบทำงานที่ต้องใช้ความคิด...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มักมีนิสัยดังนี้ เป็นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรีย์ มีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน รักเรียน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบน้อม อ่อนโยน ต่อผู้อื่น ขยันในการทำงาน ซื่อตรง ไม่เคยคดโกงเอาเปรียบใคร รู้จักอดออม แต่ตัวรสนิยมสูง ชอบความสงบเยือกเย็น สุขุม กตัญญูรู้บาปรู้บุญ มีความอดทน รู้จักประมาณตน ไม่โลภ...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดีมักมีนิสัยดังนี้ เป็นคนที่มีสติปัญญาดี ชอบใฝ่หาความรู้ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ชอบทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง เป็นคนที่มีความยุติธรรม รักความถูกต้อง ชอบความเป็นธรรม เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มักทำตามหน้าที่และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธกลางวันมักมีนิสัยดังนี้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว ปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ เก็บเงินไม่อยู่ ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคารมักมีนิสัยดังนี้ จิตใจกล้าแกร่ง ไม่หวาดเกรงใคร เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง กล้าคิด กล้าทำ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็น นักต่อสู้ ใจนักรบ เป็นคนที่มีพลังใจสูง ชอบความท้าทาย ชอบการแข่งขัน ชอบเอาชนะ โมโหร้าย เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรง บางครั้งอาจแสดงออกด้วยความโกรธง่าย ใจร้อนวู่วามไม่ยอมคน เป็นคนที่มีความคิดของตัวเอง...
website-dealer-solar-cell
Blog Technology

เว็บไซต์ ตัวแทนจำหน่ายโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ติดตั้งโซลาร์เซลล์

SPP WORLD TRADING พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ในยุคที่ความยั่งยืนกลายเป็นหัวใจสำคัญของทุกอุตสาหกรรม Jinko Solar ร่วมมือกับ SPP World Trading ได้แสดงให้เห็นถึง การเป็นผู้นำที่ไม่เพียงแต่นำเสนอ ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังเน้นย้ำถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม และผลักดันความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินงานSPP WORLD TRADING บริการติดตั้งบ้านเรือนทั่วไป...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์มักมีนิสัยดังนี้ เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยน พูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดี อารมณ์แปรปรวนง่าย แม้อ่อนโยน แต่โมโหร้าย แต่ก็หายได้เร็ว รสนิยมดีทั้งด้านการแต่งกายและด้านอื่น ๆ เป็นคนเจ้าระเบียบ แต่รู้จักคิด มีความรอบคอบ สุขุม และ มีความประนีประนอมนุ่มนวลไม่ก้าวร้าว เป็นคนใฝ่ความรู้ มีปัญญาดี ในฝักใฝ่การบุญสุนทาน รักครอบครัว มุ่งมั่นอดทน...
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มักมีนิสัยดังนี้ เป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจไมตรีกับทุกคน เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจ ชอบเป็นผู้นำ เป็นคนรักอิสระ ชอบทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือควบคุม เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง ชอบประสบความสำเร็จ ชอบความก้าวหน้า เป็นคนฉลาด มีไหวพริบดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนอ่อนไหว อารมณ์อ่อนไหวง่าย...