TTT-WEBSITE | AFRA APACHE
Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธกลางวันมักมีนิสัยดังนี้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับ
 • มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว
 • ปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ
 • ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ
 • ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง
 • มีฝีมือเชิงประดิษฐ์
 • เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ
 • เก็บเงินไม่อยู่
 • ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์
 • เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน
จะเห็นได้ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลายด้าน สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการติดต่อเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเจรจาต่อรอง เช่น การค้าขาย ธุรกิจ การตลาด นักกฎหมาย นักการเมือง เป็นต้น คนเกิดวันพุธกลางวัน ควรระวังนิสัยด้านลบที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้ เช่น ความเจ้าชู้ หลายใจ เก็บเงินไม่อยู่ ความคิดไม่อยู่นิ่ง เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน ซึ่งอาจทำให้มีปัญหากับคนรอบข้าง หรือทำให้เสียโอกาสดีๆ ในชีวิตได้

ข้ออดีของคนเกิดวันพุธกลางวัน

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับ
 • มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว
 • ปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ
 • ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ
 • ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง
 • มีฝีมือเชิงประดิษฐ์

ข้อเสียของคนเกิดวันพุธกลางวัน

 • เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ
 • เก็บเงินไม่อยู่
 • ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์
 • เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน
คนเกิดวันพุธกลางวันยังมี จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ เป็นคนที่มีพลังชีวิตสูง ชอบความท้าทาย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี คนเกิดวันพุธกลางวัน ควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้น และพลังชีวิตสูงของตัวเอง นำพาไปสู่การกระทำที่ขาด การไตร่ตรองรอบคอบ หรือทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้

คนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีนิสัยดังนี้

 • เป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการทำงาน
 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ๆ
 • เป็นคนที่มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนง่าย
 • เป็นคนขี้ระแวง ไม่ค่อยไว้ใจใคร
 • เป็นคนไม่ค่อยระวังตัว มักโดนหลอกหรือเอาเปรียบ
 • เป็นคนชอบพูดจาโอ้อวด
คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นคนที่มีศักยภาพสูง แต่ควรระวัง นิสัยด้านลบที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้ เช่น ความงมงาย การขาดความรู้ ความใจร้อน ความเห็นแก่ตัว ความเจ้าชู้ เป็นต้น หากคนเกิดวันพุธกลางคืน สามารถพัฒนานิสัยด้านบวก และแก้ไขนิสัยด้านลบของตัวเองให้ดีได้ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆ ด้าน

ข้ออดีของคนเกิดวันพุธกลางคืน

 • เป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการทำงาน
 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ๆ
 • เป็นคนที่มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ข้อเสียของคนเกิดวันพุธกลางคืน

 • เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนง่าย
 • เป็นคนขี้ระแวง ไม่ค่อยไว้ใจใคร
 • เป็นคนไม่ค่อยระวังตัว มักโดนหลอกหรือเอาเปรียบ
 • เป็นคนชอบพูดจาโอ้อวด
จากนิสัยด้านบวกของคนเกิดวันพุธกลางคืน จะเห็นได้ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่น กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ชอบความท้าทาย เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความกล้าหาญ กล้าเสี่ยง เช่น ทหาร ตำรวจ นักกีฬา นักธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คนเกิดวันพุธกลางคืนควรระวังไม่ให้ความกล้าหาญนำไปสู่ความก้าวร้าว หรือความใจร้อนจนขาดความรอบคอบ
Loading...
Post ID: 7954 | TTT-WEBSITE | AFRA APACHE

Recommended For You

Blog ดูดวง

ทำนายนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มักมีนิสัยดังนี้ เป็นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรีย์ มีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน รักเรียน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบน้อม อ่อนโยน ต่อผู้อื่น ขยันในการทำงาน ซื่อตรง ไม่เคยคดโกงเอาเปรียบใคร รู้จักอดออม แต่ตัวรสนิยมสูง ชอบความสงบเยือกเย็น สุขุม กตัญญูรู้บาปรู้บุญ มีความอดทน รู้จักประมาณตน ไม่โลภ
ดูดวง

ราศีสิงห์ หลังราหูย้าย 17 ต.ค. 2566

เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องความรักและคู่ครอง จากที่อาจมีความคาดหวังสูง แต่อาจไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ ส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจและความกดดัน เป็นช่วงที่มีดวงชะตาดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานและการเงิน มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ คำแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้ คือ ให้ความสำคัญกับเรื่องงาน มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เตรียมความพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต สรุปดวงชะตาราศีสิงห์ การงาน