Blog ดูดวง

เลข 4 ตัวท้ายบัตรประชาชน แต่ละตัวเลขส่งผลต่อดวงชะตาอย่างไร

ศาสตร์ของตัวเลขนั้น มีมานานแล้วในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลก ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่แตกต่างกัน สำหรับตำราที่ใช้ในการพยากรณ์ตัวเลขนั้น จะเป็นการเทียบค่าของตัวเลขกับดวงดาว เพราะในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิต นอกจากดวงดาวจะสามารถบอกความเป็นไปของชีวิตได้แล้ว ก็ยังสามารถแทนค่าดวงดาวด้วยตัวเลขได้ด้วย ซึ่งในทางโหราศาสตร์แต่ละตัวเลขนั้นก็มีทั้งเลขดี และเลขเสีย ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นประกอบอาชีพอะไร ใช้ชีวิตในรูปแบบไหน

โดยเลขที่ใช้ในการดูดวงได้ดีมากที่สุด คือ เลขบัตรประชาชน เพราะเป็นเลขที่เลือกไม่ได้ เป็นเลขเฉพาะบุคคล โดยจะใช้เลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้ายในการนำมาวิเคราะห์ เช่นเดียวกับเบอร์โทรศัพท์ ที่ก็จะใช้เลข 4 ตัวท้ายด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละตัวเลข 0-9 มีความหมายพื้นฐานแตกต่างกัน ดังนี้ (เน้นที่ตำแหน่ง 4 ตัวท้ายของบัตรประชาชน)

ความหมายของตัวเลข 0-9 ในศาสตร์ตัวเลข

เลข 0

 • เลขแห่งการเปลี่ยนแปลง และความทันสมัย
 • เลขแห่งความว่างเปล่า และไม่มีตัวตน
 • เลขแห่งการเริ่มต้นใหม่
 • เลขแห่งโอกาส และความหวัง

เลข 1

 • เลขแห่งความเชื่อมั่น และอำนาจ
 • เลขแห่งการก้าวหน้า และความสำเร็จ
 • เลขแห่งการเริ่มต้นใหม่
 • เลขแห่งผู้นำและนักสู้

เลข 2

 • เลขแห่งจินตนาการ และเสน่ห์
 • เลขแห่งการปรับตัว และการทำงานเป็นทีม
 • เลขแห่งความรัก และความสัมพันธ์
 • เลขแห่งการสร้างสรรค์ และศิลปะ

เลข 3

 • เลขแห่งความกล้าหาญ และนักสู้เลขแห่งการสื่อสาร และการแสดงออก
 • เลขแห่งความสำเร็จ และความโชคดี
 • เลขแห่งการสร้างสรรค์ และศิลปะ

เลข 4

 • เลขแห่งการเจรจาค้าขาย
 • เลขแห่งความมั่นคง และความปลอดภัย
 • เลขแห่งการทำงานหนัก และอดทน
 • เลขแห่งระเบียบวินัย และกฎระเบียบ

เลข 5

 • เลขแห่งการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลง
 • เลขแห่งอิสระ และเสรีภาพ
 • เลขแห่งการเรียนรู้ และการเติบโต
 • เลขแห่งโชคลาภ และโอกาส

เลข 6

 • เลขแห่งความรัก และความเมตตา
 • เลขแห่งครอบครัว และความมั่นคง
 • เลขแห่งความสุข และความสงบ
 • เลขแห่งการให้ และการเสียสละ

เลข 7

 • เลขแห่งความลึกลับ และจิตวิญญาณ
 • เลขแห่งปัญญา และความรู้
 • เลขแห่งการค้นพบ และการเรียนรู้
 • เลขแห่งโชคลาภ และความสำเร็จ

เลข 8

 • เลขแห่งอำนาจ และบารมี
 • เลขแห่งความสำเร็จ และความมั่งคั่ง
 • เลขแห่งการปกครอง และการควบคุม
 • เลขแห่งความยุติธรรม และความเท่าเทียม

เลข 9

 • เลขแห่งการสิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
 • เลขแห่งการมองโลกในแง่ดี และอุดมคติ
 • เลขแห่งการช่วยเหลือผู้อื่น และเสียสละ
 • เลขแห่งการสร้างสรรค์ และศิลปะ

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Blog

ทำไงให้รวย

การทำให้รวยนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีการของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม, นี่คือบางแนวทางที่อาจช่วยให้คุณเติบโตทางการเงิน: พัฒนาทักษะและความรู้: การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานที่ต้องการมีประสบการณ์สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานที่มีรายได้สูงขึ้น การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลงทุนในตัวเอง: การลงทุนในการศึกษาเพิ่มเติมหรือการพัฒนาทักษะสามารถช่วยเสริมสร้างฐานความรู้และความสามารถในสาขาที่สนใจ นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนในการปรับปรุงภาษี, การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์, หรือการลงทุนในธุรกิจของตนเองเพื่อสร้างรายได้ระยะยาว สร้างแหล่งรายได้เสริม: นอกจากงานประจำแล้ว คุณสามารถพิจารณาที่จะสร้างแหล่งรายได้เสริมอื่นๆ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การลงทุนในตลาดหุ้น, การเริ่มธุรกิจเล็กๆ, หรือการใช้ทักษะและความสามารถของคุณในการทำงานอิสระ เพื่อสร้างรายได้เสริมที่มีศักยภาพในอนาคต
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Blog

ตายแล้วไปไหน

เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดในมุมมองของวิทยาศาสตร์และการศึกษาทางศาสตร์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ร่างกายมนุษย์จะย้อนกลับเป็นธาตุอนินทรีย์ที่ประกอบด้วย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกายและกลุ่มเลือด หลังจากความตาย ธาตุอนินทรีย์ในร่างกายอาจถูกย่อยสลายและย้อนกลับเป็นธาตุอนินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติ อย่างเช่น ดิน น้ำ แก๊ส ซึ่งกลับไปรวมกันในธรรมชาติอย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงหรือแสดงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสาวกศาสนา ภูมิศาสตร์