AI NEWS AND EVENTS Technology

Zoom เปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่เพื่อปรับปรุงการประชุมทางไกล

Zoom AI ช่วยให้ทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการประชุมทางไกลได้มากขึ้น

Zoom ประกาศ เปิดตัว เครื่องมือ AI ใหม่ ในงาน Zoomtopia 2023 ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2023 เครื่องมือใหม่ เหล่านี้ ได้แก่

 • Zoom Docs: เครื่องมือ แก้ไข เอกสาร ออนไลน์ ที่ขับเคลื่อน โดย AI

 • Zoom AI Companion: เครื่องมือ ที่ช่วย ให้ผู้ใช้ สามารถ โต้ตอบ กับวิดีโอ และเสียง ในการประชุม ทางไกล ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

Zoom Docs ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ ทำงาน ร่วมกัน กับเอกสาร ได้อย่าง ราบรื่น ยิ่งขึ้น โดยใช้ AI ในการ แนะนำ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำ ในการเขียน เครื่องมือนี้ ยังช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ ติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของเอกสาร และทำงาน ร่วมกัน แบบเรียลไทม์ ได้อย่าง ง่ายดาย

Zoom AI Companion ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ โฟกัส ที่การประชุม ทางไกล ได้มากขึ้น โดยใช้ AI เพื่อระบุ และแปลภาษา จดบันทึก และติดตาม หัวข้อ ที่กำลัง สนทนา

การเปิดตัว เครื่องมือ AI ใหม่ เหล่านี้ แสดงให้เห็น ว่า Zoom กำลัง มุ่งมั่น ที่จะนำ AI มาใช้ ในการ ปรับปรุง ประสบการณ์ การประชุม ทางไกล เครื่องมือ เหล่านี้ สามารถ ช่วยให้ ผู้ใช้ ทำงาน ร่วมกัน ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และมีส่วนร่วม ในการประชุม ทางไกล ได้มากขึ้น

Zoom Docs

Zoom Docs เป็นเครื่องมือ แก้ไข เอกสาร ออนไลน์ ที่ขับเคลื่อน โดย AI เครื่องมือนี้ ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ ทำงาน ร่วมกัน กับเอกสาร ได้อย่าง ราบรื่น ยิ่งขึ้น โดยใช้ AI ในการ แนะนำ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำ ในการเขียน เครื่องมือนี้ ยังช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ ติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของเอกสาร และทำงานร่วมกัน แบบเรียลไทม์ ได้อย่าง ง่ายดาย

คุณสมบัติหลักของ Zoom Docs ได้แก่:

 • การแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: AI จะแนะนำ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ผู้ใช้ ที่กำลัง เขียนอยู่ สิ่งนี้ สามารถ ช่วยผู้ใช้ ประหยัดเวลา ในการ ค้นหา คำศัพท์ ที่เหมาะสม

 • คำแนะนำในการเขียน: AI จะให้ คำแนะนำ ในการเขียน แก่ผู้ใช้ สิ่งนี้ สามารถช่วย ผู้ใช้ ปรับปรุง คุณภาพ ของงานเขียน ของพวกเขา

 • การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร: Zoom Docs จะติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของเอกสาร ทั้งหมด สิ่งนี้ ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ ติดตาม การเปลี่ยนแปลง ที่ได้ทำไว้ และทำงาน ร่วมกัน แบบเรียลไทม์ ได้อย่าง ง่ายดาย

Zoom AI Companion

Zoom AI Companion เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ โต้ตอบ กับวิดีโอ และเสียง ในการประชุม ทางไกล ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เครื่องมือนี้ ใช้ AI เพื่อระบุ และแปลภาษา จดบันทึก และติดตาม หัวข้อ ที่กำลัง สนทนา

คุณสมบัติหลักของ Zoom AI Companion ได้แก่:

 • การระบุและแปลภาษา: AI จะระบุ และแปลภาษา ในการ ประชุม ทางไกล สิ่งนี้ สามารถ ช่วยผู้ใช้ ที่พูด ภาษาต่างกัน สามารถ สื่อสาร กันได้

 • การจดบันทึก: AI จะจด บันทึก การประชุม ทางไกล สิ่งนี้ สามารถ ช่วยผู้ใช้ จดจ่อ กับการประชุม และไม่ต้อง จดบันทึก ด้วยตนเอง

 • การติดตามหัวข้อที่กำลังสนทนา: AI จะติดตาม หัวข้อ ที่กำลัง สนทนา ในการประชุม ทางไกล สิ่งนี้ สามารถ ช่วยให้ ผู้ใช้ ติดตาม การสนทนา และมีส่วนร่วมได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น

ประโยชน์ของเครื่องมือ AI ใหม่ของ Zoom

เครื่องมือ AI ใหม่ของ Zoom สามารถ ให้ประโยชน์ มากมาย แก่ผู้ใช้ รวมถึง:

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: เครื่องมือ เหล่านี้ สามารถ ช่วยให้ ผู้ใช้ ทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วม ในการประชุม ทางไกล ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

 • ลดภาระงาน: เครื่องมือ เหล่านี้ สามารถ ช่วยผู้ใช้ ประหยัดเวลา และพลังงาน

 • ปรับปรุงการสื่อสาร: เครื่องมือ เหล่านี้ สามารถ ช่วยให้ ผู้ใช้ สื่อสารกัน ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

การเปิดตัว เครื่องมือ AI ใหม่ ของ Zoom แสดงให้เห็น ว่า Zoom กำลัง มุ่งมั่น ที่จะนำ AI มาใช้ ในการ ปรับปรุง ประสบการณ์ การประชุม ทางไกล เครื่องมือ เหล่านี้ สามารถ ช่วยให้ ผู้ใช้ ทำงาน ร่วมกัน ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และมีส่วนร่วม ในการประชุม ทางไกล ได้มากขึ้น

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด