NEWS AND EVENTS Technology

Smartsheet เพิ่มความสามารถด้าน AI

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

Smartsheet เพิ่มความสามารถด้าน AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Smartsheet ซึ่งเป็น แพลตฟอร์ม การจัดการ งาน ได้เพิ่ม ความสามารถ ของปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง (generative AI) ลงใน แพลตฟอร์ม ของตน ความสามารถใหม่นี้ ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถสร้างเอกสาร รายงาน และแผนงาน ได้อย่าง รวดเร็ว และง่ายดาย ยิ่งขึ้น โดยใช้ ข้อมูล และเทมเพลต ที่มีอยู่

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างแบบจำลองของ Smartsheet ประกอบด้วย:

  • Smartsheet AI Assistant: เครื่องมือ ช่วยเหลือ ที่ช่วยให้ ผู้ใช้ ค้นหา และสร้างเอกสาร รายงาน และแผนงาน ได้อย่าง รวดเร็ว และง่ายดาย ยิ่งขึ้น

  • Smartsheet AI Templates: เทมเพลต ที่สร้างขึ้น โดย AI ซึ่งช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ สร้างเอกสาร รายงาน และแผนงาน ได้อย่าง รวดเร็ว และง่ายดาย ยิ่งขึ้น

  • Smartsheet AI Insights: ข้อมูล เชิงลึก ที่สร้างขึ้น โดย AI ซึ่งช่วยให้ ผู้ใช้ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การทำงาน

ความสามารถ ของปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง ของ Smartsheet คาดว่า จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน ของผู้ใช้ และช่วยให้ พวกเขา ทำงานได้ เสร็จเร็วขึ้น และง่ายขึ้น

Smartsheet เพิ่มความสามารถ Generative AI ให้กับแพลตฟอร์มการจัดการงาน

  • เพิ่มข้อมูล เชิงลึก เกี่ยวกับ ประโยชน์ ของการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง ในการจัดการงาน ตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง สามารถช่วย ผู้ใช้ ประหยัดเวลา และทรัพยากร ได้อย่างไร ช่วยให้ พวกเขา ทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น ได้อย่างไร และช่วยให้ พวกเขา ตัดสินใจ ได้ดีขึ้น ได้อย่างไร

  • ให้ตัวอย่าง การใช้งานจริง ของปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง ในการจัดการงาน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ สามารถใช้ ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง เพื่อสร้าง เอกสาร รายงาน หรือแผนงาน ที่ซับซ้อน ได้อย่างไร สามารถใช้ เพื่อปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน ได้อย่างไร และสามารถ ใช้เพื่อ วิเคราะห์ ข้อมูล และระบุแนวโน้ม ได้อย่างไร

  • เปรียบเทียบ และ contrast ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง กับวิธีการจัดการงาน แบบเดิมๆ ตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง มีข้อดี และข้อเสีย อย่างไร เมื่อเทียบกับ วิธีการ แบบเดิมๆ และเหตุใด จึงอาจกลายเป็น มาตรฐานใหม่ สำหรับ การจัดการงาน

  • ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง สามารถช่วย ผู้ใช้ ประหยัดเวลา และทรัพยากร ได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น Smartsheet AI Assistant สามารถช่วย ผู้ใช้ ค้นหา และสร้างเอกสาร รายงาน และแผนงาน ได้อย่าง รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น สิ่งนี้ สามารถ ประหยัดเวลา ให้กับ ผู้ใช้ ได้หลายชั่วโมง หรือหลายวัน

  • ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง สามารถช่วยให้ ผู้ใช้ ทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น Smartsheet AI Templates สามารถช่วยให้ ผู้ใช้ สร้างเอกสาร รายงาน และแผนงาน ที่มีรูปแบบ และโครงสร้าง ที่ถูกต้อง สิ่งนี้ สามารถ ช่วยให้ ผู้ใช้ หลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาด และทำให้ งานเสร็จเร็วขึ้น

  • ปัญญาประดิษฐ์ แบบสร้าง แบบจำลอง สามารถช่วยให้ ผู้ใช้ ตัดสินใจ ได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น Smartsheet AI Insights สามารถ ให้ข้อมูล เชิงลึก เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ การทำงาน และแนวโน้ม สิ่งนี้ สามารถช่วยให้ ผู้ใช้ ปรับปรุง กระบวนการ การทำงาน และบรรลุ เป้าหมายได้

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด