Technology

อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) ไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณบนพื้นดิน อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม มีข้อดีคือสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา และที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ประเภทของอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามจำนวนดาวเทียมที่ใช้ ได้แก่

  • อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม แบบดาวเทียมดวงเดียว (Single Satellite System) เป็นระบบที่ใช้ดาวเทียมดวงเดียวในการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณบนพื้นดิน มีข้อดีคือต้นทุนต่ำ แต่มีข้อจำกัดคือพื้นที่ครอบคลุมจำกัด

  • อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม แบบดาวเทียมหลายดวง (Multi-Satellite System) เป็นระบบที่ใช้ดาวเทียมหลายดวงในการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณบนพื้นดิน มีข้อดีคือพื้นที่ครอบคลุมกว้าง แต่มีข้อจำกัดคือต้นทุนสูง

  • อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม แบบระบบดาวเทียมวงโคจรเชิงขั้ว (Polar Orbit System) เป็นระบบที่ใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ในแนวขั้วโลก มีข้อดีคือสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ห่างไกลได้ทั่วโลก แต่มีข้อจำกัดคือความเร็ว ในการรับส่งข้อมูลอาจไม่สม่ำเสมอ

  • อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม แบบระบบดาวเทียมวงโคจรเชิงเส้น (Geostationary Orbit System) เป็นระบบที่ใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ในแนวเส้นศูนย์สูตร มีข้อดีคือความเร็ว ในการรับส่งข้อมูลสม่ำเสมอ แต่มีข้อจำกัดคือ พื้นที่ครอบคลุมจำกัด

ข้อดีและข้อเสียของอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

ข้อดี

  • สามารถให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินได้

  • เหมาะสำหรับการใช้งาน ในอุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา และที่อยู่อาศัย เป็นต้น

  • สัญญาณไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ

ข้อเสีย

  • ต้นทุนสูง

  • ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอาจไม่สม่ำเสมอในบางพื้นที่

  • อาจมีสัญญาณรบกวนจากดาวเทียมดวงอื่น

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม มีแนวโน้มที่จะเติบโต อย่างรวดเร็วในอนาคต เนื่องจากความต้องการอินเทอร์เน็ต ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ห่างไกล และการพัฒนาเทคโนโลยี ดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม จะกลายเป็นทางเลือกที่สำคัญ สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด