AI NEWS AND EVENTS

Pega Ignite AI แพลตฟอร์ม AI ครบวงจร ตอบโจทย์องค์กรทุกขนาด

Pegasystems ได้เปิดตัว Pega Ignite AI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI แบบเจนเนอเรชั่น สำหรับองค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและปรับใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยใช้ชุดเครื่องมือและความสามารถที่ครบถ้วน

Pega Ignite AI ประกอบด้วยความสามารถหลัก 3 ประการ ได้แก่

 • Pega Cognition Engine เป็นเอ็นจิ้น AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Pegasystems ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง

 • Pega AI Studio เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development Environment) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและปรับใช้โมเดล AI ได้อย่างง่ายดาย

 • Pega AI Marketplace เป็นตลาดที่รวบรวมโมเดล AI และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร

Pega Ignite AI ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การใช้ AI เพื่อAutomate งานประจำ

 • การปรับปรุงการตัดสินใจ เช่น การใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำแนะนำ

 • การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เช่น การใช้ AI เพื่อให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์

Pegasystems ตั้งเป้าที่จะให้บริการ Pega Ignite AI แก่องค์กรทุกขนาดทั่วโลก โดยจะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิกในปี 2567

สำหรับในประเทศไทย Pegasystems ได้ตั้งบริษัท Pegasystems (Thailand) Limited ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2566 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย Pega Ignite AI คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้ในองค์กรในประเทศไทย

สำหรับ Wang Saphung, Loei, Thailand นั้น Pega Ignite AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การใช้ AI เพื่อAutomate งานประจำ เช่น งานธุรการ งานบัญชี งานเอกสาร เป็นต้น

 • การปรับปรุงการตัดสินใจ เช่น การใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำแนะนำ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับปรุงการขายและการตลาด เป็นต้น

 • การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เช่น การใช้ AI เพื่อให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า เป็นต้น

โดยตัวอย่างการใช้งานที่เป็นไปได้ เช่น

 • การใช้ AI เพื่อ Automate งานธุรการ เช่น งานรับส่งเอกสาร งานอนุมัติเอกสาร เป็นต้น จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้

 • การใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย เป็นต้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถปรับปรุงการขายและการตลาดได้

 • การใช้ AI เพื่อให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า เป็นต้น จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

สรุป

Pega Ignite AI เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบเจนเนอเรชั่น สำหรับองค์กรที่ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและปรับใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมายในองค์กร โดยในประเทศไทย Pega Ignite AI คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้ในองค์กร

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000