Technology

OtterPilot for Sales ฟีเจอร์ใหม่สำหรับทีมขายยุคดิจิทัล

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

OtterPilot for Sales ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยตัวแทนขายประหยัดเวลาและปิดการขายได้เร็วขึ้น

Otter.ai เปิดตัว OtterPilot for Sales ฟีเจอร์ใหม่ สำหรับ การขาย ที่ช่วยให้บันทึก และวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ ได้อัตโนมัติ

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

Otter.ai เปิดตัว OtterPilot for Sales ฟีเจอร์ใหม่ สำหรับ การขาย ที่ช่วยให้บันทึก และวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ ได้อัตโนมัติ โดยฟีเจอร์นี้ จะช่วยบันทึก การสนทนา ทางโทรศัพท์ โดยอัตโนมัติ และแปลงเป็น ข้อความ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้น จะวิเคราะห์ ข้อความ เพื่อหา ข้อมูลสำคัญ เช่น งบประมาณ อำนาจตัดสินใจ ความต้องการ และระยะเวลา ในการปิดการขาย ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนขาย สามารถติดตาม ความคืบหน้า ของโอกาส ทางการขาย ได้ดีขึ้น และปิดการขาย ได้เร็วขึ้น

ฟีเจอร์ OtterPilot for Sales ช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ ประหยัดเวลา ในการจดบันทึก และวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ได้ อีกทั้ง ยังช่วย ให้ตัวแทนขาย สามารถ จดจำ รายละเอียด การสนทนา ได้อย่างแม่นยำ ฟีเจอร์นี้ ยังมีประโยชน์ สำหรับ ผู้จัดการ ฝ่ายขายด้วย โดยผู้จัดการ ฝ่ายขาย สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ เพื่อติดตาม ประสิทธิภาพ ของตัวแทนขาย และปรับปรุง กระบวนการขายได้

OtterPilot for Sales สามารถ ใช้ได้ กับการประชุม ทางโทรศัพท์ ผ่าน Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และ Webex โดยตัวแทนขาย สามารถเชิญ OtterPilot เข้าร่วม การประชุมได้ ล่วงหน้า หรือเชิญเข้าร่วม การประชุม ในระหว่าง การประชุมก็ได้

OtterPilot for Sales ช่วยตัวแทน ขายได้อย่างไร

OtterPilot for Sales ช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ ประหยัดเวลา ในการจดบันทึก และวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ ได้อย่างมาก โดยปกติแล้ว ตัวแทนขาย จะต้องใช้ เวลาจดบันทึก การสนทนา ทางโทรศัพท์ ในระหว่างการประชุม ซึ่งอาจ ทำให้ พลาดรายละเอียด สำคัญต่างๆ ไป นอกจากนี้ ตัวแทนขาย ยังต้องใช้ เวลา ในการทบทวน บันทึกการประชุม ภายหลัง การประชุม อีกด้วย

OtterPilot for Sales ช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ บันทึก การสนทนา ทางโทรศัพท์ โดยอัตโนมัติ และแปลงเป็น ข้อความ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ จดจำ รายละเอียด การสนทนา ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้อง จดบันทึก ในระหว่าง การประชุม นอกจากนี้ OtterPilot for Sales ยังช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ ค้นหา รายละเอียด ที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

OtterPilot for Sales ช่วยปรับปรุง กระบวนการขาย ได้อย่างไร

OtterPilot for Sales ช่วยปรับปรุง กระบวนการขาย ขององค์กร ได้หลายประการ ประการแรก OtterPilot for Sales ช่วยตัวแทนขาย สามารถติดตาม ความคืบหน้า ของโอกาส ทางการขาย ได้ดีขึ้น โดย OtterPilot for Sales จะวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ เพื่อหาข้อมูล สำคัญ เช่น งบประมาณ อำนาจตัดสินใจ ความต้องการ และระยะเวลา ในการปิดการขาย ซึ่งจะช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ ระบุโอกาส ทางการขาย ที่มีโอกาสปิด ได้สูงได้

ประการที่สอง OtterPilot for Sales ช่วยตัวแทนขาย สามารถปิด การขาย ได้เร็วขึ้น โดย OtterPilot for Sales จะช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ จดจำ รายละเอียด การสนทนา ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถตอบ คำถาม ลูกค้า ได้อย่างมั่นใจ และสามารถ ปิดการขาย ได้เร็วขึ้น

ประการที่สาม OtterPilot for Sales ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย สามารถติดตาม ประสิทธิภาพ ของตัวแทนขาย และปรับปรุง กระบวนการขายได้ โดยผู้จัดการ ฝ่ายขาย สามารถใช้ OtterPilot for Sales เพื่อดูบันทึก การประชุม ของตัวแทนขาย และวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ ของตัวแทนขายได้ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้จัดการ ฝ่ายขาย สามารถระบุ จุดแข็ง และจุดอ่อน ของตัวแทนขาย และปรับปรุง กระบวนการขาย ขององค์กรได้

สรุป

OtterPilot for Sales เป็นฟีเจอร์ใหม่ สำหรับการขาย ที่ช่วย ให้บันทึก และวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ ได้อัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ ช่วยให้ ตัวแทนขาย สามารถ ประหยัดเวลา ในการจดบันทึก และวิเคราะห์ การสนทนา ทางโทรศัพท์ได้ อีกทั้งยังช่วย ให้ตัวแทนขาย สามารถ ติดตาม ความคืบหน้า ของโอกาส ทางการขาย ได้ดีขึ้น และปิดการขาย ได้เร็วขึ้น

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

Otter.ai เป็นบริษัท เทคโนโลยี ในเมาน์เทนวิว แคลิฟอร์เนีย ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน การถอดเสียงพูด เป็นข้อความ โดยใช้ปัญญา ประดิษฐ์ และแมชชีนเลิร์นนิง ซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่า Otter แสดงคำบรรยาย สำหรับผู้พูดสด และสร้างการ ถอดความสุนทรพจน์ เป็นลายลักษณ์อักษร

Otter.ai ก่อตั้งขึ้น ในปี 2016 โดย Sam Liang และ Braden Kowitz ทั้งสองคน เคยทำงาน ร่วมกัน ในโครงการ Google Speech to Text และตระหนักว่า เทคโนโลยี การถอดเสียงพูด เป็นข้อความ สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์ต่างๆ นอกเหนือจาก การถอดเสียง การบรรยาย ทางวิชาการ

Otter.ai ให้บริการ ทั้งในรูปแบบ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ และบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ สามารถ บันทึก การสนทนา ด้วยเสียง และ Otter.ai จะถอดเสียง เป็นข้อความ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ผู้ใช้ สามารถ ค้นหา ข้อความ ที่บันทึกไว้ ได้อย่าง ง่ายดาย และแบ่งปัน กับผู้อื่นได้

Otter.ai ได้รับ ความนิยม จากผู้ใช้ หลากหลายกลุ่ม เช่น นักเรียน ครู ผู้เรียนภาษา พนักงานบริษัท และนักธุรกิจ โดย Otter.ai ช่วยให้ ผู้ใช้ สามารถ จดบันทึก ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา

Otter.ai ยังมีฟีเจอร์ ที่น่าสนใจ อื่นๆ อีกมากมาย เช่น

  • บันทึกเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน ลำโพง โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์

  • ถอดเสียงภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา

  • แยกเสียงผู้พูดออกจากกัน

  • แปลเสียงเป็นข้อความภาษาอื่นๆ

  • บันทึกเสียงแบบเรียลไทม์

  • ปรับแต่งความเร็วในการถอดเสียง

Otter.ai เป็นเครื่องมือ ที่มีประโยชน์ สำหรับผู้ใช้ ที่ต้องการ จดบันทึก การสนทนา ด้วยเสียง ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด