AI NEWS AND EVENTS Technology

OpenAI ผิดสัญญา? Elon Musk ลั่นฟ้อง ศึกชิงวิสัยทัศน์ AI

Elon Musk มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Tesla ยื่นฟ้องร้อง OpenAI องค์กรวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเคยร่วมก่อตั้ง อ้างว่า OpenAI ผิดสัญญาข้อตกลงก่อตั้ง โดยละทิ้งพันธกิจดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ และหันไปมุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไร

ประเด็นหลักของคดีความ

1. Elon Musk กล่าวหาว่า OpenAI ละเมิดข้อตกลงก่อตั้งโดยการแปลงสภาพเป็นบริษัท “เพื่อผลกำไร” แทนที่จะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

  • Elon Musk อ้างว่า OpenAI ผิดสัญญาข้อตกลงก่อตั้งโดยการแปลงสภาพเป็นบริษัท “เพื่อผลกำไร” แทนที่จะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เขาโต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ขัดต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของ OpenAI ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ

  • Elon Musk อธิบายว่า OpenAI ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น “องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษยชาติ” เขาตั้งใจให้ OpenAI พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน โดยไม่ต้องกังวลกับแรงกดดันจากนักลงทุน

  • Elon Musk กังวลว่า OpenAI ในฐานะบริษัท “เพื่อผลกำไร” จะถูกบีบให้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไร มากกว่าการคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยง เขาเชื่อว่า OpenAI กำลังพัฒนาเทคโนโลยีอันตรายที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

  • Elon Musk ต้องการให้ OpenAI กลับมาสู่พันธกิจดั้งเดิม เขาเสนอให้ OpenAI แยกส่วน “เพื่อผลกำไร” ออกมา และจัดตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใหม่เพื่อสานต่อภารกิจเดิม

2. Elon Musk กังวลว่า OpenAI กำลังพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันตรายที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

Elon Musk อธิบายความกังวลของเขาในหลายประเด็น ดังนี้

  • 1. ศักยภาพในการควบคุม มัสก์ กังวลว่า OpenAI กำลังพัฒนา AI ที่ทรงพลังมากจนอาจถูกใช้เพื่อควบคุมหรือ thao túng ผู้คน

  • 2. การใช้งานทางทหาร มัสก์ กังวลว่า OpenAI กำลังพัฒนา AI ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร เช่น การสร้างอาวุธอัตโนมัติ

  • 3. การสูญเสียงาน มัสก์ กังวลว่า AI ที่พัฒนาโดย OpenAI อาจนำไปสู่การสูญเสียงานจำนวนมาก

  • 4. ความปลอดภัย มัสก์ กังวลว่า AI ที่พัฒนาโดย OpenAI อาจไม่ปลอดภัยและอาจนำไปสู่ภัยพิบัติ

  • 5. การขาดการควบคุมดูแล มัสก์ กังวลว่า OpenAI ขาดการควบคุมดูแลที่เพียงพอ และอาจนำไปสู่การพัฒนา AI ที่ผิดจริยธรรม

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สนับสนุนความกังวลของ Elon Musk

  • ในปี 2020 OpenAI เปิดตัว GPT-3 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างข้อความที่เหมือนจริง

  • GPT-3 ถูกนำไปใช้เพื่อสร้าง deepfakes วิดีโอที่ถูกบิดเบือนเพื่อให้ดูเหมือนว่าบุคคลพูดหรือทำสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดหรือทำ

  • GPT-3 ยังถูกนำไปใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย เช่น ข่าวปลอม และ propaganda

Elon Musk เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

  • ควรมีการควบคุมดูแล AI ที่เข้มงวดมากขึ้น

  • ควรมีการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมสำหรับการพัฒนา AI

  • ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา AI มากขึ้น

3. Elon Musk ต้องการให้ OpenAI กลับมาสู่พันธกิจดั้งเดิม

Elon Musk ต้องการให้ OpenAI องค์กรวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเคยร่วมก่อตั้ง กลับมาสู่พันธกิจดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ แทนที่จะมุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไร

เหตุผลหลักที่มัสก์ต้องการให้ OpenAI กลับมาสู่พันธกิจดั้งเดิม

  • Elon Musk กังวลว่า OpenAI กำลังพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันตรายที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

  • Elon Musk ต้องการให้ OpenAI มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

  • Elon Musk เชื่อว่า OpenAI ควรเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เข้าควบคุม

แนวทางที่ Elon Musk ต้องการให้ OpenAI ดำเนินการ

  • OpenAI ควรเปิดเผยโค้ดและข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ชุมชนนักวิจัยสามารถตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  • OpenAI ควรทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  • OpenAI ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยากจน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

Elon Musk ก่อตั้ง OpenAI ในปี 2015 ร่วมกับ Sam Altman และบุคคลอื่นๆ

ในปี 2015 อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Tesla ได้ร่วมมือกับ Sam Altman และบุคคลอื่นๆ ก่อตั้งองค์กรวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า OpenAI

เป้าหมาย ของ OpenAI คือการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ “เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมด” โดยไม่แสวงหาผลกำไร

ผู้ร่วมก่อตั้ง

  • Elon Musk มหาเศรษฐีและนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

  • Sam Altman ประธานบริษัท OpenAI อดีตประธาน Y Combinator

  • บุคคลอื่นๆ นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ และนักธุรกิจ

โครงการของ OpenAI

  • Gym แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สสำหรับการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

  • Roboschool สภาพแวดล้อมจำลองสำหรับการฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์

  • Universe แพลตฟอร์มสำหรับการรวบรวมข้อมูลสำหรับการฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์

  • GPT-3 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างข้อความ แปลภาษา และเขียนเนื้อหาต่างๆ

ผลงานของ OpenAI

  • พัฒนาโมเดลภาษาที่ทรงพลังอย่าง GPT-3

  • ร่วมมือกับ Microsoft ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  • เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

Elon Musk ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร OpenAI ในปี 2019

สาเหตุที่ลาออก

  • Elon Musk มีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา OpenAI ที่มุ่งเน้นไปที่การแสวงหาผลกำไร มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ

  • Elon Musk มีเวลาไม่เพียงพอที่จะทุ่มเทให้กับ OpenAI

  • Elon Musk มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ OpenAI เนื่องจาก SpaceX และ Tesla ของเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่คล้ายคลึงกัน

Elon Musk ยื่นฟ้องร้อง OpenAI

รายละเอียด

  • Elon Musk ยื่นฟ้องร้อง OpenAI องค์กรวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเคยร่วมก่อตั้ง อ้างว่า OpenAI ผิดสัญญาข้อตกลงก่อตั้ง

  • Elon Musk อ้างว่า OpenAI ละทิ้งพันธกิจดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ และหันไปมุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไร

  • Elon Musk กังวลว่า OpenAI กำลังพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันตรายที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

  • Elon Musk ต้องการให้ OpenAI กลับมาสู่พันธกิจดั้งเดิม

OpenAI ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Elon Musk

OpenAI ยืนกรานว่า

  • ยังคงมุ่งมั่นต่อพันธกิจดั้งเดิมในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ

  • ไม่เคยละเมิดข้อตกลงก่อตั้ง

  • ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

  • เทคโนโลยีของ OpenAI ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบ

OpenAI ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

  • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัท “เพื่อผลกำไร” นั้น เป็นการดำเนินการตามปกติเพื่อดึงดูดเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการวิจัยและพัฒนา

  • OpenAI ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

  • OpenAI ยินดีที่จะร่วมมือกับ Elon Musk เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

 • คดีนี้อาจยืดเยื้อและอาจต้องขึ้นสู่ศาล

 • ผลลัพธ์ของคดีนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของ OpenAI

ความคิดเห็น

 • คดีความนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างวิสัยทัศน์สองแบบเกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์

 • ผลลัพธ์ของคดีนี้อาจส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

แหล่งอ้างอิง

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด