AI NEWS AND EVENTS Technology

OpenAI ถูกตั้งคำถาม เน้นพัฒนา AI ล้ำสมัย ละเลยความปลอดภัย?

อดีตผู้นำ OpenAI ซึ่งลาออกเมื่อต้นสัปดาห์ บ่นบริษัทเน้น “ของเล่นใหม่” มากกว่าความปลอดภัย

การลาออกล่าสุดของ ดร. ยาน เลอเคอ นักวิจัยด้านแมชชีนเลิร์นนิ่งจาก OpenAI กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่าง “ความก้าวหน้า” กับ “ความปลอดภัย” ที่ถกเถียงกันมานาน

เลอเคอ อดีตหัวหน้าทีม “Alignment” ของ OpenAI ตัดสินใจลาออกและวิพากษ์วิจารณ์องค์กรต่อสาธารณะว่ามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี AI ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ดึงดูดความสนใจ แต่ละเลยประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ AI อันทรงพลัง

เขากังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก Artificial General Intelligence (AGI) หรือปัญญาประดิษฐ์แบบทั่วไป ซึ่งเป็นระบบ AI สมมติที่มีความฉลาดเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ เลอเคอเชื่อว่า OpenAI ควรทุ่มเททรัพยากรส่วนใหญ่ไปที่การวิจัยและพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยสำหรับ AGI เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกใช้อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ

เลอเคอเปรียบเทียบการมุ่งเน้นไปที่ “ของเล่นใหม่” ของ OpenAI ว่าเสมือนการมัวแต่สร้าง “เรือเร็ว” โดยละเลยการสร้าง “ท่าเรือที่ปลอดภัย” เขาเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่น่าทึ่งโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เปรียบเสมือนการสร้างเรือที่แล่นเร็วแต่ไม่มีท่าจอด อาจนำไปสู่หายนะได้ในที่สุด

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เทคโนโลยี Deepfake ที่สามารถสร้างวิดีโอปลอมที่มีความเหมือนจริงสูง ซึ่งอาจถูกนำไปใช้เพื่อสร้างข้อมูลเท็จ โจมตีทางการเมือง หรือทำลายชื่อเสียงบุคคล หากไม่มีระบบป้องกันที่เพียงพอ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสังคม

เลอเคอไม่ได้คัดค้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI แต่เขาต้องการให้ OpenAI และองค์กรวิจัยอื่นๆ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาเรียกร้องให้องค์กรเหล่านี้ทุ่มเททรัพยากรและความพยายามไปที่การวิจัยและพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย กรอบการกำกับดูแล และแนวทางจริยธรรมที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยี AI จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ไม่ใช่สร้างภัยคุกคาม

การลาออกของเลอเคอ จุดประกายให้เกิดการถกเถียงที่จำเป็นอย่างยิ่งในชุมชน AI กระตุ้นให้องค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของตน ร่วมมือกันพัฒนาแนวทางที่ชัดเจน มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ปลอดภัย โปร่งใส และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

แนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับความปลอดภัยของ AI

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น การลาออกของ ดร. ยาน เลอเคอ สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ AI แนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้มีดังนี้

การวิจัยความปลอดภัย AI

 • เพิ่มการลงทุนในงานวิจัยด้านความปลอดภัย AI มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคาม การตรวจจับความผิดพลาด และกลไกการควบคุมความปลอดภัยอื่นๆ

 • สนับสนุนการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AI และหาวิธีลดความเสี่ยงเหล่านั้น

 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างนักวิจัย องค์กร และภาครัฐ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัย AI ที่มีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลและจริยธรรม

 • จัดตั้งกรอบการกำกับดูแลและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและการใช้งาน AI ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

 • กำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยี AI ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาวุธ AI

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในกระบวนการกำหนดนโยบาย AI เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านั้นสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของสังคม

การพัฒนาเทคโนโลยีเสริม

 • สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเสริม เช่น เทคโนโลยีตรวจจับความผิดพลาดของ AI เทคโนโลยีควบคุมความปลอดภัย และเทคโนโลยีการตรวจสอบความเป็นส่วนตัว

 • ส่งเสริมการพัฒนา AI ที่อธิบายได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใจและตรวจสอบการตัดสินใจของ AI ได้

 • สนับสนุนการออกแบบระบบ AI ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และสามารถรองรับการอัปเดตความปลอดภัยใหม่ๆ ได้

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย AI เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันทรัพยากร และพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัย AI ที่สอดคล้องกัน

 • จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อกำกับดูแลและควบคุมการพัฒนาและการใช้งาน AI

 • สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมด โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน

การลาออกของ ดร. ยาน เลอเคอ เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก AI จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวิธีแก้ไขที่ยั่งยืน

แนวทางที่เสนอข้างต้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องถกเถียงและพิจารณา สิ่งสำคัญคือต้อง

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด