NEWS AND EVENTS Technology

Microsoft Cloud for Sovereignty ก้าวสำคัญสู่อนาคตของบริการคลาวด์

microsoft-logo-02

Microsoft เปิดตัวบริการคลาวด์สาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

Microsoft ประกาศ เปิดตัว Microsoft Cloud for Sovereignty เวอร์ชัน ตัวอย่าง บริการนี้ ช่วยให้ ลูกค้า สามารถ จัดเก็บ และประมวลผล ข้อมูล ในระบบคลาวด์ ของ Microsoft ได้อย่าง ปลอดภัย และสอดคล้อง กับข้อกำหนด ด้านกฎระเบียบ ของประเทศ หรือภูมิภาค ของตน

Microsoft Cloud for Sovereignty ประกอบด้วยบริการต่างๆ ต่อไปนี้:

 • Microsoft Azure Government ให้บริการ คลาวด์ สาธารณะ ที่ออกแบบ มาสำหรับ รัฐบาล ของสหรัฐ อเมริกา

 • Microsoft Azure Government Germany ให้บริการ คลาวด์ สาธารณะ ที่ออกแบบ มาสำหรับ รัฐบาล เยอรมนี

 • Microsoft Azure for Sovereign Clouds ให้บริการ คลาวด์ สาธารณะ ที่ออกแบบ มาสำหรับ รัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการ จัดเก็บ และประมวลผล ข้อมูล ในระบบ คลาวด์ ของ Microsoft นอกสหรัฐ อเมริกา และเยอรมนี

Microsoft Cloud for Sovereignty มีคุณสมบัติและความสามารถต่างๆ ต่อไปนี้:

 • การควบคุม แบบครบวงจร ลูกค้า สามารถ ควบคุม ข้อมูล ของตน ได้ตั้งแต่ ต้นจนจบ

 • ความโปร่งใส Microsoft ให้บริการ ข้อมูล เกี่ยวกับ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ของระบบ คลาวด์ ของตน

 • การปฏิบัติ ตามข้อกำหนด Microsoft ทำงาน ร่วมกับ รัฐบาล และหน่วยงาน กำกับ ดูแล เพื่อช่วยให้ ลูกค้า ปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ด้านกฎ ระเบียบ ของตน

Microsoft Cloud for Sovereignty เหมาะสำหรับลูกค้าต่อไปนี้:

 • รัฐบาล

 • องค์กร ภาคเอกชน ที่ต้องการ ปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ด้านกฎ ระเบียบ

 • องค์กร ที่ต้องการ จัดเก็บ และประมวลผล ข้อมูล ในระบบ คลาวด์ ของ Microsoft นอกสหรัฐ อเมริกา และเยอรมนี

Microsoft Cloud for Sovereignty: บริการคลาวด์สาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

Microsoft Cloud for Sovereignty เป็นบริการ คลาวด์ สาธารณะ ที่ออกแบบ มาเพื่อให้ ลูกค้า สามารถ จัดเก็บ และประมวลผล ข้อมูล ได้อย่าง ปลอดภัย และสอดคล้อง กับข้อกำหนด ด้านกฎ ระเบียบ ของประเทศ หรือภูมิภาค ของตน บริการนี้ ประกอบด้วย คุณสมบัติ และความสามารถต่างๆ ที่ช่วยให้ ลูกค้า สามารถ ควบคุม ข้อมูล ของตน ได้อย่าง สมบูรณ์ มั่นใจ ในความโปร่งใส ของระบบ คลาวด์ และปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ด้านกฎ ระเบียบ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและความสามารถหลักของ Microsoft Cloud for Sovereignty

 • การควบคุมแบบครบวงจร: ลูกค้า สามารถ ควบคุม ข้อมูล ของตนได้ ตั้งแต่ ต้นจนจบ ตั้งแต่ การจัดเก็บ ไปจนถึง การประมวลผล ลูกค้า สามารถ กำหนด สิทธิ์ ในการ เข้าถึง ข้อมูลได้ เลือกสถานที่ จัดเก็บ ข้อมูล และกำหนด นโยบาย ความปลอดภัยต่างๆ

 • ความโปร่งใส: Microsoft ให้บริการ ข้อมูล เกี่ยวกับ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ของระบบ คลาวด์ ของตน อย่างครบถ้วน ลูกค้า สามารถ เข้าถึง ข้อมูล เกี่ยวกับ โครงสร้าง พื้นฐาน กระบวนการ และบุคลากร ของ Microsoft

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: Microsoft ทำงาน ร่วมกับ รัฐบาล และหน่วยงาน กำกับ ดูแล เพื่อช่วยให้ ลูกค้า ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ด้านกฎ ระเบียบ ของตน

ประโยชน์ของ Microsoft Cloud for Sovereignty

Microsoft Cloud for Sovereignty เหมาะสำหรับ ลูกค้า ที่ต้องการ จัดเก็บ และประมวลผล ข้อมูล ที่สำคัญ อย่างปลอดภัย และสอดคล้อง กับข้อกำหนด ด้านกฎ ระเบียบ บริการนี้ ช่วยให้ ลูกค้า สามารถ ลดความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัย เพิ่มความ เชื่อมั่น ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด