AI NEWS AND EVENTS

Microsoft เปิดตัว AI ความปลอดภัยเนื้อหา ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคาม

Microsoft ใช้ AI ตรวจจับเนื้อหาอันตราย ช่วยองค์กรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Microsoft เปิดตัว บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI ใหม่ เพื่อช่วย ให้องค์กร ปกป้อง ตนเอง จากภัย คุกคาม ด้านความ ปลอดภัย เช่น การล่วงละเมิด ทางเพศเด็ก เนื้อหา ที่ผิดกฎหมาย และเนื้อหา ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI ของ Microsoft ใช้การ เรียนรู้ ของเครื่อง เพื่อวิเคราะห์ เนื้อหา และระบุ ภัยคุกคาม บริการนี้ สามารถ ทำงาน กับเนื้อหา ประเภทต่างๆ รวมถึง ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ

Microsoft กล่าวว่า บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI นั้น “แม่นยำ และมี ประสิทธิภาพ” และสามารถ ช่วยองค์กร ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของบริการความปลอดภัยเนื้อหา AI ของ Microsoft

  • ความสามารถ ในการ วิเคราะห์ เนื้อหา ประเภทต่างๆ รวมถึง ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ

  • ความสามารถ ในการ ระบุ ภัยคุกคามต่างๆ เช่น การล่วงละเมิด ทางเพศเด็ก เนื้อหา ที่ผิด กฎหมาย และเนื้อหา ที่เป็น อันตรายอื่นๆ

  • ความสามารถ ในการ ปรับแต่ง ให้เหมาะกับ ความต้องการ ขององค์กร แต่ละแห่ง

ประโยชน์ของบริการความปลอดภัยเนื้อหา AI ของ Microsoft

ช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

  • การละเมิด ความปลอดภัย ด้านเนื้อหา อาจส่งผล ให้องค์กร ได้รับ ความเสียหาย ทางชื่อเสียงได้ บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI ของ Microsoft สามารถ ช่วยองค์กร ปกป้อง ตนเอง จากความ เสียหาย ทางชื่อเสียงได้

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  • บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI ของ Microsoft สามารถ ช่วยองค์กร ประหยัดเวลา และค่า ใช้จ่าย ในการ ตรวจสอบ เนื้อหา ด้วยตนเอง ซึ่งช่วย ให้องค์กร สามารถ มุ่งเน้น ไปที่ งานอื่นๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้และลูกค้า

  • บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI ของ Microsoft สามารถ ช่วยองค์กร สร้างความ มั่นใจ ให้กับ ผู้ใช้ และลูกค้า ว่าเนื้อหา ของตนเองนั้น ปลอดภัย และปราศจาก ภัยคุกคาม ซึ่งจะช่วย สร้างประสบการณ์ ที่ดี ให้กับ ผู้ใช้ และลูกค้า

การเข้าถึงบริการความปลอดภัยเนื้อหา AI ของ Microsoft

บริการ ความปลอดภัย เนื้อหา AI ของ Microsoft มีให้ ใช้งานแล้ว สำหรับ ลูกค้า Azure

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000