AI NEWS AND EVENTS

Microsoft จับมือ Oracle เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการค้นหาเชิงสนทนา

OCI Supercluster หนุน Microsoft ยกระดับการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing

Microsoft และ Oracle ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Supercluster เพื่อขับเคลื่อนการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing

ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ Microsoft สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ OCI Supercluster เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ที่จำเป็นสำหรับการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing OCI Supercluster เป็นซูเปอร์คลาสเตอร์แบบกระจายขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์หลายร้อยเครื่อง ที่เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายความเร็วสูง ซูเปอร์คลาสเตอร์นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ งานประมวลผลที่มีความต้องการสูง เช่น การค้นหาเชิงสนทนาของ Bing

การค้นหาเชิงสนทนาของ Bing เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บ โดยใช้ภาษาธรรมชาติ คุณสมบัตินี้ต้องใช้พลังในการประมวลผลจำนวนมาก เพื่อวิเคราะห์ และเข้าใจภาษาธรรมชาติ ของผู้ใช้ OCI Supercluster จะช่วยให้ Microsoft สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และความแม่นยำ ของการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing

ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นตัวอย่างล่าสุดของความร่วมมือระหว่าง Microsoft และ Oracle ทั้งสองบริษัทกำลังทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาโซลูชันคลาวด์คอมพิวติ้งที่รวมกัน

ประโยชน์ที่ Microsoft จะได้รับจากความร่วมมือครั้งนี้

ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ Microsoft ได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความแม่นยำ ของการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing OCI Supercluster จะช่วยให้ Microsoft สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาเชิงสนทนาของ Bing ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และแม่นยำยิ่งขึ้น

  • ลดต้นทุนในการดำเนินการ การใช้ OCI Supercluster จะช่วยให้ Microsoft สามารถลดต้นทุน ในการดำเนินการการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing ได้ เนื่องจาก OCI Supercluster เป็นบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง แบบจ่ายตามการใช้งาน

  • ขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ Microsoft สามารถขยายขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในตลาดการค้นหาเชิงสนทนา ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการค้นหาเชิงสนทนา

ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการค้นหาเชิงสนทนาในหลายประการ ดังนี้

  • กระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยี การค้นหาเชิงสนทนา ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Microsoft ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี การค้นหาเชิงสนทนา ซึ่งจะกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ พัฒนาเทคโนโลยีนี้เช่นกัน

  • เร่งการ adoption ของการค้นหาเชิงสนทนา ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ และความแม่นยำของการค้นหาเชิงสนทนา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้หันมาใช้ การค้นหาเชิงสนทนากันมากขึ้น

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Microsoft และ Oracle เพื่อใช้ OCI Supercluster เพื่อขับเคลื่อนการค้นหาเชิงสนทนาของ Bing เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของทั้งสองบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยีการค้นหาเชิงสนทนา ความร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้ง Microsoft, Oracle และอุตสาหกรรมการค้นหาเชิงสนทนาโดยรวม

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000