TTT-WEBSITE | AFRA APACHE
AI NEWS AND EVENTS

Google เปิดตัว AI ใหม่ “Gemini” ฉลาดกว่า GPT-4 แทบทุกด้าน

Google Gemini ปฏิวัติวงการ AI ฉลาดกว่า GPT-4 มาก

Google ประกาศเปิดตัว AI ตัวใหม่ “Gemini” อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (LLM) ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและทำงานได้หลากหลายรูปแบบ (multimodal) ทั้งข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง และโค้ด

Gemini ได้รับการเทรนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่กว่า 100 พันล้านพารามิเตอร์ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน Tensor Processing Units (TPU) v4 และ v5e ของ Google ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดล GPT-4 ของ OpenAI ที่เป็นคู่แข่งอยู่มาก

จากการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง Gemini กับ GPT-4 พบว่า Gemini สามารถทำงานได้ดีกว่าในหลายด้าน เช่น

  • การสรุปข้อมูล

  • การตอบคำถาม

  • การสร้างข้อความสร้างสรรค์

  • การแปลภาษา

  • การเขียนโค้ด

Gemini ยังสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำงานใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดย Google วางแผนที่จะเปิดให้นักพัฒนาและบริษัทต่างๆ นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2567

การเปิดตัว Gemini ของ Google ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยโมเดลนี้คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การศึกษา การวิจัย การแพทย์ และธุรกิจ

ประโยชน์ของ Gemini

Gemini มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การศึกษา: Gemini สามารถนำมาใช้ในการสอนและการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างบทเรียน การให้คำปรึกษา การตอบคำถาม เป็นต้น

  • การวิจัย: Gemini สามารถช่วยในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้นักวิจัยสามารถค้นพบความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น

  • การแพทย์: Gemini สามารถนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษา และการพัฒนายาใหม่ๆ ได้

  • ธุรกิจ: Gemini สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

Gemini ยังเป็นโมเดล AI ที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของมัน จึงคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลกในยุคปัญญาประดิษฐ์

Loading...
Post ID: 8371 | TTT-WEBSITE | AFRA APACHE

Recommended For You

NEWS AND EVENTS Technology

อนาคตของข่าวบน Facebook ผู้ใช้ สำนักข่าว และ Meta จะไปต่ออย่างไร?

Meta เตรียมปิดแท็บ “ข่าว” บน Facebook ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Meta เผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดบนแพลตฟอร์ม Meta อธิบายว่า การปิดแท็บ “ข่าว” นั้น เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น วิดีโอและ Reels
AI NEWS AND EVENTS Technology

จับตาดู! OpenAI บุกเบิกเทคโนโลยี AI ผสานกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

OpenAI บริษัทวิจัย AI ที่โด่งดังจากผลงาน ChatGPT แชทบอทอัจฉริยะ กำลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี AI ไปอีกขั้นด้วยการนำไปใช้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เป้าหมาย ของ OpenAI คือการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างราบรื่น โดยใช้ AI ในการควบคุมการเคลื่อนไหว การรับรู้ และการโต้ตอบกับมนุษย์ ความท้าทาย ของการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์