AI Technology

Generative AI แนวโน้มการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ

โอกาสและท้าทายของการลงทุนด้าน Generative AI

ตามรายงาน ของ IDC การลงทุน ด้าน Generative AI ขององค์กร จะพุ่งสูงขึ้น จาก 1.6 หมื่นล้าน ดอลลาร์ ในปี 2566 เป็น 1.43 แสนล้าน ดอลลาร์ ในปี 2567 ด้วยอัตรา การเติบโต เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 73.3% ในช่วงปี 2566-2567

การลงทุน ด้าน Generative AI คาดว่า จะเพิ่มขึ้น ในภาค อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง สื่อ และบันเทิง การเงิน การดูแล สุขภาพ และการผลิต เทคโนโลยีนี้ สามารถใช้เพื่อ สร้างเนื้อหาใหม่ ปรับปรุง กระบวนการ ทางธุรกิจ และสร้าง ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Generative AI

 • การสร้างเนื้อหา: Generative AI สามารถ ใช้เพื่อ สร้างเนื้อหาใหม่ เช่น บทความ รูปภาพ และวิดีโอ

 • การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ: Generative AI สามารถ ใช้ปรับปรุง กระบวนการ ทางธุรกิจ เช่น การบริการ ลูกค้า และการผลิต

 • การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ: Generative AI สามารถ ใช้สร้าง ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เช่น ยารักษาโรค และรถยนต์ อัตโนมัติ

แนวโน้มของ Generative AI

IDC คาดการณ์ว่าการลงทุนด้าน Generative AI จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้า ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ ได้แก่:

 • การพัฒนา เทคโนโลยี Generative AI ที่ดีขึ้น

 • การเพิ่มขึ้น ของข้อมูล และพลัง การประมวลผล

 • ความต้องการ โซลูชัน AI ที่มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น

การลงทุนด้าน Generative AI ยังน่าสนใจในประเด็นอื่นๆ ดังนี้

 • ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้: Generative AI มีศักยภาพ ที่จะนำ ไปใช้ กับงานต่างๆ ได้อย่าง หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานที่ ซับซ้อน และต้องใช้ ความคิด สร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การเขียน เนื้อหา และการรักษาโรค

 • ความท้าทาย: การลงทุน ด้าน Generative AI ยังต้อง เผชิญ กับความ ท้าทาย บางประการ เช่น ปัญหา ความโปร่งใส ของอัลกอริทึม และความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัย และความเป็น ส่วนตัว

ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้

Generative AI สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 • สื่อและบันเทิง: Generative AI สามารถ ใช้เพื่อ สร้างเนื้อหาใหม่ๆ เช่น ภาพยนตร์ รายการ โทรทัศน์ และวิดีโอเกม

 • การเงิน: Generative AI สามารถ ใช้เพื่อ วิเคราะห์ ข้อมูล และคาดการณ์ แนวโน้ม ทางการเงิน

 • การดูแลสุขภาพ: Generative AI สามารถ ใช้เพื่อ พัฒนา ยารักษา โรคใหม่ๆ และปรับปรุง การรักษา ผู้ป่วย

 • การผลิต: Generative AI สามารถ ใช้เพื่อ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การผลิต และลดต้นทุน

ความท้าทาย

แม้ว่า Generative AI จะมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการ เช่น

 • ปัญหาความโปร่งใสของอัลกอริทึม: อัลกอริทึม ของ Generative AI มักเป็น กรรมสิทธิ์ และซับซ้อน ซึ่งอาจ ทำให้ยาก ต่อการ เข้าใจ ว่าอัลกอริทึม ทำงาน อย่างไร และอาจนำ ไปสู่ การเลือก ปฏิบัติได้

 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: Generative AI อาจถูกนำ ไปใช้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ ที่เป็น อันตราย เช่น การโจมตี ทางไซเบอร์ หรือการละเมิด ข้อมูล ส่วนบุคคล

อย่างไร ก็ตาม เทคโนโลยี Generative AI ยังคง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะก้าวข้าม ความท้าทาย เหล่านี้ได้ ในอนาคต

การลงทุน ด้าน Generative AI คาดว่า จะเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญ ในช่วง หลายปี ข้างหน้า เทคโนโลยีนี้ มีศักยภาพ ที่จะปฏิวัติ หลายอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสใหม่ มากมาย

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด