AI NEWS AND EVENTS

GenAI โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่อาจไม่แม่นยำสำหรับธุรกิจ

genAI

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ GenAI ในธุรกิจ

ในบทความของ Computerworld ดร. คาร์ลอส เซเกดะ (Carlos Sequeda) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ระบุว่า GenAI มักใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหา แปลภาษา และตอบคำถาม แต่มีความแม่นยำต่ำ และมีความโปร่งใสน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไป

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Sequeda พบว่า GenAI สามารถสร้างข้อความที่ผิดพลาดได้ 30% เมื่อใช้สำหรับการสร้างเนื้อหา งานแปลภาษาของ GenAI ก็มีความแม่นยำต่ำกว่าเครื่องมือแปลภาษาอื่นๆ และ GenAI ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า ทำไมจึงสร้างข้อความ หรือคำแปลบางอย่างออกมา

Sequeda เตือนว่า หากองค์กรใดใช้ GenAI โดยไม่ให้ความสำคัญกับความแม่นยำ องค์กรนั้นอาจประสบปัญหาต่างๆ เช่น สูญเสียข้อมูล ความผิดพลาดในกระบวนการตัดสินใจ และความเสียหายต่อชื่อเสียง

องค์กรควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนใช้ GenAI

ความแม่นยำของโมเดล

  • ความแม่นยำต่ำของ GenAI เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ปริมาณข้อมูลที่ใช้ฝึกอบรมโมเดล ความซับซ้อนของงานที่ต้องการให้โมเดลทำ และอคติที่มีอยู่ในตัวข้อมูลที่ใช้ฝึกอบรม

  • งานวิจัยของ Sequeda พบว่า GenAI สามารถสร้างข้อความที่ผิดพลาดได้ 30% เมื่อใช้สำหรับการสร้างเนื้อหา โดยข้อความที่ผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการที่ GenAI เข้าใจข้อความต้นฉบับไม่ถูกต้อง หรือสร้างข้อความที่ขัดแย้งกับความรู้ทั่วไป

  • งานแปลภาษาของ GenAI ก็มีความแม่นยำต่ำกว่าเครื่องมือแปลภาษาอื่นๆ เช่น Google Translate โดยงานวิจัยของ Sequeda พบว่า GenAI แปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปนได้อย่างถูกต้องเพียง 70%

ความโปร่งใสของโมเดล

  • ความโปร่งใสของ GenAI น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่มักใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อน ซึ่งทำให้ยากต่อการอธิบายว่าโมเดลตัดสินใจสร้างข้อความหรือคำแปลบางอย่างออกมาอย่างไร

  • Sequeda ระบุว่า GenAI ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมจึงสร้างข้อความหรือคำแปลบางอย่างออกมา ซึ่งทำให้องค์กรไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ของโมเดลได้

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

  • องค์กรควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน GenAI อย่างชัดเจน เช่น จะใช้สำหรับงานใด จะใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ประเภทใด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • หากองค์กรใดใช้ GenAI โดยไม่ให้ความสำคัญกับความแม่นยำ อาจประสบปัญหาต่างๆ เช่น สูญเสียข้อมูล ความผิดพลาดในกระบวนการตัดสินใจ และความเสียหายต่อชื่อเสียง

องค์กรควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ GenAI เช่น การตรวจสอบความแม่นยำของโมเดลอย่างสม่ำเสมอ การกำกับดูแลการใช้งานของโมเดล และการใช้โมเดลอย่างระมัดระวัง

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000