AI NEWS AND EVENTS

EU ใกล้อนุมัติกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลก

กฎหมาย AI Act ของ EU สำคัญอย่างไร

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และรัฐสภายุโรปบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย AI Act ซึ่งจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับสูง

กฎหมาย AI Act จะแบ่ง AI ออกเป็น 4 ระดับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงจำกัด ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

สำหรับ AI ระดับสูงที่มีความเสี่ยงสูง เช่น AI ที่ใช้ตัดสินใจในกระบวนการยุติธรรมหรือ AI ที่ใช้ควบคุมยานพาหนะอัตโนมัติ กฎหมายจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวด เช่น ต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัย และต้องมีการจัดทำบันทึกข้อมูล

กฎหมาย AI Act คาดว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในปี 2024 และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2025

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

กฎหมาย AI Act ของ EU มีความสำคัญอย่างไร

กฎหมาย AI Act ของ EU มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสหภาพยุโรป โดยกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

กฎหมาย AI Act กำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับ AI ระดับสูงที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึง AI ที่ใช้ตัดสินใจในกระบวนการยุติธรรมหรือ AI ที่ใช้ควบคุมยานพาหนะอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดให้ AI ดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และต้องมีระบบตรวจสอบและควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

นอกจากนี้ กฎหมาย AI Act ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการ AI ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ AI ของตนแก่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความเสี่ยงและประโยชน์ของ AI ได้

ผลกระทบของกฎหมาย AI Act

กฎหมาย AI Act คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสหภาพยุโรป โดยกฎหมายจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ใช้ AI และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

กฎหมาย AI Act คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในสหภาพยุโรปหลายประเภท โดยธุรกิจที่พัฒนาหรือใช้ AI ระดับสูงที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น ต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัย และต้องมีการจัดทำบันทึกข้อมูล

กฎหมาย AI Act ยังคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โดยกฎหมายจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจความเสี่ยงและประโยชน์ของ AI และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจาก AI ที่ผิดพลาดหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

สรุป

กฎหมาย AI Act ของ EU เป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

กฎหมาย AI Act คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสหภาพยุโรป โดยกฎหมายจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ใช้ AI และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000