AI NEWS AND EVENTS Technology

Claude ผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Anthropic เปิดตัวแล้วในสหภาพยุโรป!

Anthropic คู่แข่ง OpenAI เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ “Claude” ในสหภาพยุโรป

Anthropic บริษัทผู้พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) คู่แข่งคนสำคัญของ OpenAI ได้ประกาศเปิดตัว “AI Claude” ผู้ช่วยอัจฉริยะในสหภาพยุโรป เป็นการขยายตลาดจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้

Claude มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเขียนเรียงความ สรุปข้อมูล และตอบคำถาม โดยแอนโทรปิคให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ เน้นความถูกต้อง ปลอดภัย และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

การเปิดตัวคลอดในสหภาพยุโรปสะท้อนกลยุทธ์ของแอนโทรปิคที่มุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก LLM เช่น ข่าวปลอมและอคติ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

จุดเด่นของ Claude

  • ความถูกต้อง : Claude ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เน้นความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น Claude สามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

  • ความปลอดภัย : Anthropic ออกแบบ Claude ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน Claude ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • ความเป็นส่วนตัว : Claude เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Claude จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เว้นแต่ผู้ใช้งานยินยอมให้เก็บ

  • ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย : Claude สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การเขียนเรียงความ สรุปข้อมูล และตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น Claude สามารถสรุปเนื้อหาข่าวสารยาวๆ ให้สั้นลงได้อย่างเข้าใจง่าย หรือตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

การเปิดตัว Claude ในสหภาพยุโรป

  • แสดงถึงกลยุทธ์ของ Anthropic ที่มุ่งขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น Anthropic เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาด LLM ในสหภาพยุโรป

  • แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Anthropic ในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ Anthropic ให้ความสำคัญกับการพัฒนา LLM ที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

  • เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาด LLM การเปิดตัว Claude จะกระตุ้นให้ผู้พัฒนา LLM รายอื่นๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีขึ้น

ผลกระทบ

  • ผู้ใช้งานในสหภาพยุโรปจะมีตัวเลือกผู้ช่วยอัจฉริยะที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้คลอดหรือผู้ช่วยอัจฉริยะอื่นๆ ที่เหมาะกับความต้องการของตน

  • ผู้พัฒนา LLM จะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้พัฒนา LLM จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากขึ้น

  • ตลาด LLM จะเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าตลาด LLM จะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีต่อๆ ไป

Anthropic มีแผนที่จะพัฒนา Claude ให้มีความสามารถมากขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น Claude อาจสามารถเขียนโค้ด แปลภาษา หรือแต่งเพลงได้ Claude มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงาน และใช้ชีวิต

บทสรุป

การเปิดตัว Claude ในสหภาพยุโรปเป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาด LLM Claude เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่มีความสามารถหลากหลาย และให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว Claude มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงาน และใช้ชีวิต

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด