NEWS AND EVENTS Technology

Apple ตัดสินใจเด็ดขาด! เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คน

Apple เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คน หลังยุติโครงการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Apple ยื่นเอกสารแจ้งการเลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คนอย่างถาวรในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวข้องกับการยกเลิกโครงการ Apple Car และการพัฒนาจอแสดงผล microLED ที่ถูกระงับไป

รายละเอียดโครงการที่ถูกยกเลิก

  • โครงการ Apple Car โครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ Apple เริ่มต้นขึ้นในปี 2014 แต่ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร การล่าช้าทางเทคโนโลยี และปัญหาการออกแบบ ส่งผลให้ Apple ตัดสินใจยุติโครงการในปี 2024

  • การพัฒนาจอแสดงผล microLED Apple ลงทุนในเทคโนโลยี microLED มานานหลายปี หวังจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น iPhone, iPad และ Apple Watch แต่เทคโนโลยี microLED ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา และยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมาก ส่งผลให้ Apple ตัดสินใจระงับการพัฒนาไปชั่วคราว

ผลกระทบต่อ Apple

  • การสูญเสียผู้เชี่ยวชาญ การเลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คน ทำให้ Apple สูญเสียผู้เชี่ยวชาญในโครงการสำคัญ โดยเฉพาะโครงการ Apple Car ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่ออนาคตของ Apple

  • การสูญเสียเงินลงทุน Apple ลงทุนในโครงการ Apple Car และเทคโนโลยี microLED ไปเป็นจำนวนมาก การยุติโครงการและระงับการพัฒนา ส่งผลให้ Apple สูญเสียเงินลงทุนไปเป็นจำนวนมาก

  • ความกังวลเกี่ยวกับอนาคต การเลิกจ้างพนักงานและการยุติโครงการสำคัญ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ Apple ว่าจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเทคโนโลยีได้หรือไม่

โครงการ Apple Car ยังไม่ชัดเจนว่า Apple จะกลับมาพัฒนาโครงการ Apple Car อีกหรือไม่ แต่ Apple ยังคงลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เทคโนโลยี microLED Apple ยังคงลงทุนในเทคโนโลยี microLED อยู่ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้กับผลิตภัณฑ์ใด และเมื่อใด

การเลิกจ้างพนักงานของ Apple สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

การเลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คนของ Apple สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

1. การแข่งขันที่รุนแรง บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ Apple จำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรและลดต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

3. ความผันผวนของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคและรายได้ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

การเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน Apple ที่เหลืออยู่

ผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ

  • ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงาน พนักงาน Apple ที่เหลืออยู่ อาจกังวลว่าตนเองจะเป็นคนต่อไปที่ถูกเลิกจ้าง ส่งผลต่อความมั่นคงในการทำงาน และความผูกพันกับบริษัท

  • ความเครียดและความวิตกกังวล พนักงานอาจรู้สึกเครียดและวิตกกังวล เกี่ยวกับอนาคตของตนเองและของบริษัท ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

  • การสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ พนักงานอาจสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจต่อบริษัท ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัท

  • การลดลงของแรงจูงใจ พนักงานอาจรู้สึกท้อแท้ และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

แนวทางการบรรเทาผลกระทบ

  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารควรสื่อสารกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับเหตุผลของการเลิกจ้าง แผนการรองรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง และอนาคตของบริษัท

  • การให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน บริษัทควรให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เช่น เงินชดเชย การหางานใหม่ และการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

  • การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี บริษัทควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย มั่นคง และได้รับการสนับสนุน

อนาคตของ Apple ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

จริงอยู่ว่า Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น แต่บริษัทก็เผชิญกับความท้าทายมากมายในปัจจุบัน เช่น การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งอย่าง Samsung, Huawei และ Xiaomi การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความผันผวนของเศรษฐกิจ

เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Apple จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดใหม่ ๆ เช่น อินเดียและจีน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ Apple อาจพัฒนา

  • Apple Car แม้ว่า Apple จะยุติโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไปแล้ว แต่ก็เป็นไปได้ว่า Apple จะกลับมาพัฒนาโครงการนี้อีกครั้งในอนาคต

  • AR/VR Apple ลงทุนในเทคโนโลยี AR/VR มานานหลายปี และมีข่าวลือว่า Apple กำลังพัฒนาแว่นตา AR/VR อยู่

  • บริการ FinTech Apple มีฐานลูกค้าที่ใหญ่และเหนียวแน่น ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาบริการ FinTech ใหม่ๆ เช่น บริการชำระเงินดิจิทัล

  • บริการด้านสุขภาพ Apple ลงทุนในเทคโนโลยีด้านสุขภาพมานานหลายปี และมีข่าวลือว่า Apple กำลังพัฒนาอุปกรณ์ติดตามสุขภาพใหม่ๆ

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ แล้ว Apple ยังจำเป็นต้อง

  • รักษาความเป็นผู้นำด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของ Apple ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบที่สวยงามและใช้งานง่าย

  • มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple ขึ้นชื่อเรื่องประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่าย

  • สร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

หาก Apple สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ บริษัทก็จะสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเทคโนโลยีได้

อย่างไรก็ตาม อนาคตของ Apple ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล และความผันผวนของเศรษฐกิจ

แต่ด้วยความแข็งแกร่งทางการเงิน ทีมวิศวกรที่เก่งกาจ และฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น Apple ก็มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด