Technology

AI Generative อนาคตของลิขสิทธิ์คืออะไร?

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

USCO สอบสวนกฎหมายลิขสิทธิ์ AI Generative

สำนักงาน ลิขสิทธิ์ แห่งสหรัฐ อเมริกา (USCO) ได้เปิด การสอบสวน เพื่อพิจารณา กฎหมาย ที่จำเป็น เพื่อควบคุม AI Creative หรือที่เรียกว่า AI Generative (GenAI) การสอบสวน มีขึ้นเนื่องจาก ความกังวลว่า AI Generative อาจถูกใช้เพื่อ ละเมิด ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่นๆ

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

การสอบสวน จะพิจารณา ประเด็นต่างๆ เช่น ขอบเขต ของการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์สำหรับผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative บทบาท ของผู้สร้าง ผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative และวิธี กำหนดสิทธิ์ ในผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative

ความกังวลเกี่ยวกับ AI Generative

AI Generative เป็นเทคโนโลยี ที่สามารถ สร้างเนื้อหาใหม่ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ เทคโนโลยีนี้ กำลังพัฒนา อย่างรวดเร็ว และคาดว่า จะมีความซับซ้อน และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ในอนาคต

ความกังวล เกี่ยวกับ AI Generative ประการหนึ่ง คืออาจถูกใช้ เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น AI Generative สามารถใช้เพื่อสร้าง สำเนา ของงาน ที่มีลิขสิทธิ์ โดยอัตโนมัติ หรือสามารถ สร้างเนื้อหา ที่คล้ายคลึง กับงาน ที่มีลิขสิทธิ์ มากเกินไป จนอาจทำให้ เข้าใจผิด ว่าเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์

ความกังวล อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับ AI Generative คืออาจทำให้ เข้าใจยากว่าใครเป็นผู้สร้าง ผลงาน ที่สร้างขึ้น โดย AI Generative ตัวอย่างเช่น AI Generative สามารถใช้ เพื่อสร้าง งานศิลปะ ที่ดูเหมือน ถูกวาดโดย ศิลปินมนุษย์ และอาจยาก ที่จะระบุ ได้ว่า AI Generative มีส่วน ในการสร้าง งานชิ้นนี้หรือไม่

การสอบสวน ของ USCO

การสอบสวน ของ USCO จะพิจารณา ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ AI Generative และกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเด็นเหล่า นี้รวมถึง:

  • ขอบเขต ของการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์ สำหรับผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative

  • บทบาท ของผู้สร้างมนุษย์ ในผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative

  • วิธีกำหนดสิทธิ์ ในผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสอบสวน

ผลลัพธ์ ของการสอบสวน ของ USCO อาจส่งผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญ ต่อกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญา ในสหรัฐ อเมริกา ตัวอย่างเช่น การสอบสวน อาจนำไปสู่ การแก้ไข กฎหมาย ลิขสิทธิ์ เพื่อขยาย การคุ้มครอง ไปยังผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative หรืออาจนำไปสู่ การกำหนด กฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ บทบาท ของผู้สร้าง มนุษย์ในผลงาน ที่สร้างโดย AI Generative

การสอบสวน ของ USCO เป็นเพียง ขั้นตอนแรก ในการกำหนด อนาคต ของกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่เกี่ยวข้อง กับ AI Generative ยังคงต้อง ติดตามดูว่า ผลการสอบสวน จะเป็นอย่างไร

AI Generative คืออะไร

AI Generative คือปัญญาประดิษฐ์ ประเภทหนึ่ง ที่สามารถ สร้างเนื้อหาใหม่ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ เทคโนโลยีนี้ กำลังพัฒนา อย่างรวดเร็ว และคาดว่า จะมีความซับซ้อน และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ในอนาคต

AI Generative ทำงานด้วย การใช้เทคนิค การเรียนรู้ เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งช่วยให้ คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ จากข้อมูล ที่มีอยู่ และสร้างเนื้อหาใหม่ ที่มีรูปแบบ และโครงสร้าง ที่คล้ายคลึง กับข้อมูลที่มีอยู่

ตัวอย่างของ AI Generative ได้แก่:

  • Generative Adversarial Networks (GANs) เป็นเทคนิค AI Generative ที่ใช้อัลกอริทึม สองตัว ที่ทำงาน ร่วมกัน เพื่อสร้าง เนื้อหาใหม่ อัลกอริทึม ตัวแรก จะสร้างเนื้อหาใหม่ และอัลกอริทึม ตัวที่สอง จะตรวจสอบ เนื้อหาใหม่ และตัดสินใจว่า เนื้อหานั้น มีคุณภาพ หรือไม่ หากเนื้อหานั้น มีคุณภาพ อัลกอริทึม ตัวที่สอง จะส่งข้อมูล เชิงบวก กลับมา ยังอัลกอริทึม ตัวแรก เพื่อให้อัลกอริทึม ตัวแรก สามารถปรับปรุง การสร้างเนื้อหา ได้ต่อไป

  • Variational Autoencoders (VAEs) เป็นเทคนิค AI Generative ที่ใช้อัลกอริทึม สองตัว ที่ทำงาน ร่วมกัน เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ อัลกอริทึม ตัวแรก จะแปลงข้อมูล ที่มีอยู่ ให้เป็นรูปแบบ ที่เข้าใจง่าย สำหรับคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม ตัวที่สอง จะแปลงรูปแบบ ที่เข้าใจง่าย สำหรับคอมพิวเตอร์ กลับเป็น ข้อมูลใหม่

USCO คืออะไร

USCO ย่อมาจาก United States Copyright Office หมายถึง สำนักงาน ลิขสิทธิ์ แห่งสหรัฐ อเมริกา หน่วยงาน ในสังกัด หอสมุด รัฐสภา อเมริกัน มีหน้าที่ รับจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ รับและเก็บสำเนางาน อันมี ลิขสิทธิ์ และให้ คำแนะนำ รัฐสภา เรื่องที่เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ ทั้งภายใน และต่างประเทศ ให้ข้อมูล และความช่วยเหลือ แก่หน่วยงาน ของรัฐบาล สหรัฐ อเมริกา

USCO ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2440 โดยพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ แห่งสหรัฐ อเมริกา (Copyright Act of 1909) USCO มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

หน้าที่หลักของ USCO ได้แก่:

  • รับจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สำหรับผลงาน สร้างสรรค์ เช่น วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ ภาพยนตร์ ละคร และซอฟต์แวร์

  • ออกใบรับรอง ลิขสิทธิ์

  • เก็บรักษา สำเนางาน อันมีลิขสิทธิ์

  • ให้บริการ ข้อมูล เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ แก่สาธารณะ

USCO ยังมีบทบาท สำคัญ ในการพิจารณา ความถูกต้อง ของลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น USCO อาจดำเนินการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของลิขสิทธิ์ ในกรณี ที่มีการกล่าวอ้าง การละเมิด ลิขสิทธิ์

USCO เป็นหนึ่ง ในหน่วยงาน ที่สำคัญ ที่สุด ที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ในสหรัฐ อเมริกา

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด