AI NEWS AND EVENTS Technology

AI อนาคตที่อันตรายหรือเป็นประโยชน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI รู้สึกไม่สบายใจกับเทคโนโลยี AI ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว สาเหตุของความกังวลนี้มีหลายประการ ประการแรก AI มีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น การสูญเสียงาน การเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมกัน และการใช้ AI ในทางที่ผิดในทางอาญา ประการที่สอง AI ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งหมายความว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดได้ ประการที่สาม AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าอาจยากที่จะติดตามและควบคุมผลกระทบของมัน

ความกังวลเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายคน เช่น อีไลซาเบธ โซเบล นักวิจัย AI จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เธอกล่าวว่า “AI มีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอย่างมาก และเราต้องระมัดระวังไม่ให้เทคโนโลยีนี้ตกไปอยู่ในมือผิด”

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สำรวจความกังวลเกี่ยวกับ AI งานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี 2022 พบว่า 70% ของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เชื่อว่า AI มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสังคม งานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี 2023 พบว่า 60% ของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เชื่อว่า AI มีศักยภาพที่จะถูกใช้ในทางที่ผิดในทางอาญา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กำลังทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบสำหรับการพัฒนาและการใช้ AI พวกเขากำลังทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้ AI เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและป้องกันไม่ให้ถูกใช้ในทางที่ผิด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กำลังทำงานเพื่อพัฒนา:

  • ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ: แนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะกำหนดให้ AI ทำงานในลักษณะที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

  • ความยุติธรรม: แนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะกำหนดให้ AI ทำงานในลักษณะที่ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

  • ความปลอดภัย: แนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะกำหนดให้ AI ทำงานในลักษณะที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน

นอกจากแนวทางปฏิบัติเหล่านี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ยังเสนอแนวทางอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของ AI เช่น:

  • การกำกับดูแลของรัฐบาล: รัฐบาลสามารถออกกฎหมายและข้อบังคับเพื่อควบคุมการพัฒนาและการใช้ AI

  • การศึกษาและการฝึกอบรม: ผู้คนจำเป็นต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของ AI เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ AI

  • การมีส่วนร่วมของชุมชน: ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการใช้ AI เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้ตอบสนองความต้องการและค่านิยมของพวกเขา

แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้ AI พัฒนาอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ และช่วยให้มั่นใจได้ว่า AI จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมของความกังวลเกี่ยวกับ AI:

  • การสูญเสียงาน: AI มีศักยภาพที่จะแทนที่งานของมนุษย์จำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความยากจนและความไม่สงบทางสังคม

  • ความไม่เท่าเทียมกัน: AI อาจทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมแย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก AI ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของชนชั้นปกครอง

  • การใช้ AI ในทางที่ผิด: AI อาจถูกใช้ในทางที่ผิดในทางอาญา เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ การแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ และการโฆษณาชวนเชื่อ

  • ความเสี่ยงด้านจริยธรรม: AI อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านจริยธรรม เช่น การละเมิดความเป็นส่วนตัว การแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือเพศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กำลังทำงานเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และหาวิธีจัดการกับพวกเขา

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด