Technology

AI ศิลปิน ไร้ลิขสิทธิ์

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

AI ศิลปิน ไร้ลิขสิทธิ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2023 ศาลแขวง กรุงวอชิงตัน ดีซี มีคำตัดสินว่า ตามกฎหมายของ สหรัฐฯ ผลงานศิลปะ ที่สร้างขึ้น โดยปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) โดยที่มนุษย์ ไม่มีส่วนร่วมนั้น ถือว่าไม่ สามารถ จดสิทธิบัตร หรือขอลิขสิทธิ์ได้

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

คดีนี้ เกิดขึ้นจาก บริษัท DeepMind ผู้ผลิต AI ชื่อดัง ยื่นฟ้อง บริษัท OpenAI คู่แข่ง อ้างว่า OpenAI ละเมิด สิทธิบัตร ของ DeepMind ในการประดิษฐ์ AI ที่สามารถ สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะได้

ศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลงาน ศิลปะ ที่สร้างขึ้น โดย AI นั้น ไม่ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือจินตนาการ ของมนุษย์ จึงไม่สามารถ ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่มีลิขสิทธิ์ได้

คำตัดสิน ของศาล ครั้งนี้ ถือเป็นการ ตีความกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ งานศิลปะ ที่สร้างโดย AI เป็นครั้งแรก

  • การพัฒนา ของ AI ที่มีขีด ความสามารถ สูงขึ้น ทำให้ AI สามารถสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ได้หลากหลาย และมีความซับซ้อน มากขึ้น

  • ประเด็น เรื่องลิขสิทธิ์ ของงานศิลปะ ที่สร้างโดย AI จึงเป็นประเด็น ที่มีความสำคัญมากขึ้น เช่นกัน

  • คำตัดสิน ของศาล สหรัฐฯ ครั้งนี้ อาจส่งผล ต่อแนวทาง การคุ้มครอง สิทธิบัตรหรือ ลิขสิทธิ์ ของงานศิลปะ ที่สร้างโดย AI ในประเทศอื่นๆ

การตัดสิน ของศาล สหรัฐฯ ครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบ ต่อวงการ ศิลปะ และเทคโนโลยี หลายด้าน ดังนี้

  • ด้านศิลปะ: ศิลปิน อาจต้องปรับตัว ให้เข้ากับ ความสามารถ ของ AI มากขึ้น โดยอาจใช้ AI เป็นส่วนเสริม ในการสร้างสรรค์ ผลงาน ของตน

  • ด้านเทคโนโลยี: บริษัทพัฒนา AI อาจต้อง ให้ความสำคัญ กับการพัฒนา AI ให้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ที่สร้างสรรค์ และมีความหลากหลายมากขึ้น

  • ด้านกฎหมาย: หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องทบทวน กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อรองรับ การพัฒนา ของ AI ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เชี่ยวชาญ บางกลุ่ม ที่ไม่เห็นด้วย กับคำตัดสิน ของศาลสหรัฐฯ ครั้งนี้ โดยเห็นว่า AI ก็มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะ ที่มีคุณภาพ และมีความสร้างสรรค์ ไม่แพ้มนุษย์ ดังนั้น จึงควรได้รับ การคุ้มครองสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ เช่นกัน

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด