Technology

AI ปลอดภัยและเชื่อถือได้: รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำหนดเป้าหมาย

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก

การประชุมสุดยอด AI ของสหราชอาณาจักร 5 วัตถุประสงค์หลัก

รัฐบาล สหราชอาณาจักร ได้จัดการประชุม สุดยอด ความปลอดภัย ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2023 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทาง สำหรับ การพัฒนา และการใช้งาน AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การประชุม สุดยอด มี 5 วัตถุประสงค์หลัก:

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ราคาถูก
 • 1. ส่งเสริม การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้: รัฐบาล สหราชอาณาจักร ต้องการ ส่งเสริม การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถ นำมาซึ่ง ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และสังคม มากมาย อย่างไรก็ตาม AI ยังมี ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น เช่น การแพร่กระจาย ของข้อมูลเท็จ การเลือกปฏิบัติ และความเป็นอันตราย ต่อมนุษย์ การประชุม สุดยอด มุ่งเน้น ไปที่ การพัฒนา แนวทางปฏิบัติ ที่ดีที่สุด เพื่อลดความเสี่ยง เหล่านี้

 • 2. สร้างกรอบ การทำงาน สำหรับ การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้: รัฐบาล สหราชอาณาจักร ต้องการ สร้างกรอบ การทำงาน สำหรับ การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ กรอบการทำงานนี้ จะรวมถึง แนวทางปฏิบัติ ที่ดีที่สุด มาตรฐาน และระเบียบ ข้อบังคับ การประชุม สุดยอด จะสำรวจ แนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และกำหนด แนวทาง สำหรับอนาคต

 • 3. ส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ในประเด็น ความปลอดภัย ของ AI: รัฐบาล สหราชอาณาจักร ต้องการ ส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ในประเด็น ความปลอดภัย ของ AI การประชุม สุดยอด จะรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญ จากทั่วโลก เพื่อแบ่งปัน ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับ การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้

 • 4. สร้างความตระหนัก รู้เกี่ยว กับความปลอดภัย ของ AI: รัฐบาล สหราชอาณาจักร ต้องการสร้าง ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ของ AI การประชุม สุดยอด จะมุ่งเน้น ไปที่ การเผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับ ความเสี่ยง และประโยชน์ ของ AI รวมถึง วิธีลดความเสี่ยง เหล่านั้น

 • 5. สนับสนุน การวิจัย และการพัฒนา ด้านความปลอดภัย ของ AI: รัฐบาล สหราชอาณาจักร ต้องการ สนับสนุน การวิจัย และการพัฒนา ด้านความปลอดภัย ของ AI การประชุม สุดยอด จะจัดสรร เงินทุน สำหรับ โครงการวิจัย และการพัฒนา เพื่อสนับสนุน การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้

การประชุม สุดยอด ความปลอดภัย ของปัญญาประดิษฐ์ เป็นก้าวสำคัญ สำหรับ รัฐบาล สหราชอาณาจักร ในการกำหนด แนวทาง สำหรับ การพัฒนา และการใช้งาน AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การประชุม สุดยอด ได้รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญ จากทั่วโลก เพื่อแบ่งปัน ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับ ประเด็นนี้ และการประชุม สุดยอด ได้กำหนด แนวทาง สำหรับอนาคต ของการพัฒนา AI ของสหราช อาณาจักร

ความเสี่ยงของ AI

AI มีศักยภาพ ที่จะสร้างประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และสังคม มากมาย อย่างไรก็ตาม AI ยังมี ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ได้เช่นกัน ความเสี่ยง เหล่านี้รวมถึง:

 • การแพร่กระจาย ของข้อมูลเท็จ: AI สามารถ ใช้ในการสร้าง และเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ ซึ่งอาจนำไปสู่ การบิดเบือน ความจริง และสร้างความแตกแยก ในสังคม

 • การเลือกปฏิบัติ: AI อาจถูกใช้ เพื่อเลือกปฏิบัติ ต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล บนพื้นฐาน ของปัจจัยต่างๆ เช่น เชื้อชาติ เพศ หรือศาสนา

 • ความเป็นอันตราย ต่อมนุษย์: AI อาจถูกใช้ เพื่อสร้างอาวุธ หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด อันตราย ต่อมนุษย์

ประโยชน์ของ AI

AI มีศักยภาพ ที่จะนำมาซึ่ง ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และสังคม มากมาย ประโยชน์ เหล่านี้รวมถึง:

 • ปรับปรุง ประสิทธิภาพ: AI สามารถใช้ ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ของงานต่างๆ เช่น การผลิต การดูแลสุขภาพ และการศึกษา

 • สร้างนวัตกรรมใหม่: AI สามารถใช้ ในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ๆ

 • แก้ปัญหา ที่ซับซ้อน: AI สามารถใช้ ในการ แก้ปัญหา ที่ซับซ้อน เช่น การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด

แนวทาง ปฏิบัติ ที่ดีที่สุด สำหรับ การพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้

มีแนวทาง ปฏิบัติ ที่ดีที่สุด หลายประการ ที่สามารถ ช่วยพัฒนา AI ที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ แนวทาง ปฏิบัติ เหล่านี้รวมถึง:

 • การใช้ข้อมูล ที่มีความเป็นตัวแทน: AI ควรได้รับ การฝึกฝน โดยใช้ข้อมูล ที่มีความเป็นตัวแทน ของประชากร ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วย ป้องกัน การเลือกปฏิบัติ

 • การเปิดเผย ความโปร่งใส: AI ควรมี ความโปร่งใส ในการตัดสินใจ ของตน เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถเข้าใจ และตรวจสอบ การตัดสินใจ เหล่านั้นได้

 • การกำกับ ดูแล: AI ควรได้รับ การกำกับดูแล โดยหน่วยงาน กำกับดูแล ซึ่งจะช่วย ปกป้อง ผู้ใช้ จากความเสี่ยง

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด