AI NEWS AND EVENTS

AI คลื่นลูกใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกการทำงาน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่า AI จะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกประมาณ 40% ภายในปี 2030 โดยตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งงานในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการเงิน

สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว คาดว่า AI จะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานประมาณ 60% โดยตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่

  • ตำแหน่งงานในภาคการผลิต เช่น พนักงานประกอบชิ้นส่วน พนักงานควบคุมเครื่องจักร พนักงานคลังสินค้า
  • ตำแหน่งงานในภาคบริการ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า
  • ตำแหน่งงานในภาคการเงิน เช่น พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล พนักงานตรวจสอบบัญชี พนักงานสินเชื่อ

เหตุผลที่ AI ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการเงิน เนื่องมาจากลักษณะของงานเหล่านี้ที่สามารถทำซ้ำได้ง่ายและสามารถประมวลผลด้วยข้อมูลจำนวนมาก ซึ่ง AI สามารถเรียนรู้และทำงานเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์

อย่างไรก็ตาม ยังมีตำแหน่งงานอีกหลายประเภทที่ AI ไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ เช่น ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

ผลกระทบของ AI ต่องานในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการเงิน จะทำให้แรงงานในภาคเหล่านี้ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แรงงานควรพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับ AI เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐบาลและภาคเอกชนควรร่วมกันสร้างกลไกในการรองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก AI เช่น การจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น การจัดหางานใหม่ให้กับแรงงานที่ตกงาน เป็นต้น

ตัวอย่างผลกระทบของ AI ต่องานในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่

  • ในสหรัฐอเมริกา คาดว่า AI จะส่งผลให้ตำแหน่งงานในภาคการผลิตหายไปประมาณ 10 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030
  • ในสหราชอาณาจักร คาดว่า AI จะส่งผลให้ตำแหน่งงานในภาคบริการหายไปประมาณ 8 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030
  • ในญี่ปุ่น คาดว่า AI จะส่งผลให้ตำแหน่งงานในภาคการเงินหายไปประมาณ 6 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

ทั้งนี้ ผลกระทบของ AI ต่องานในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสร้างอุตสาหกรรม และนโยบายของรัฐบาล

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000