NEWS AND EVENTS Technology

อนาคตที่ยั่งยืน แผนงานพลังงานหมุนเวียน100% ของ 7 ประเทศ

7 ประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100%

น่าทึ่งมากครับ! หลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ towards เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% แม้ว่าการรักษาระดับ 100% ตลอดเวลาอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ประเทศเหล่านี้กำลังเป็นผู้นำในด้านนี้ด้วยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ:

  • ไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนจุดร้อนใต้พิภพ ไอซ์แลนด์ใช้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนนี้เพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศ ประเทศเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ควบคุมความร้อนภายในโลกเพื่อเป็นพลังงานให้กับบ้านและธุรกิจของพวกเขา กลายเป็นตัวอย่างสำคัญของศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพ

  • คอสตาริก้า ประเทศในอเมริกากลางแห่งนี้ได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกด้านพลังงานหมุนเวียน คอสตาริก้าประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอเกิน 98% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของพวกเขามาจากแนวทางที่หลากหลาย โดยใช้พลังงานผสมผสานจากพลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ การผสมผสานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และยั่งยืน

  • นอร์เวย์ การพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนของนอร์เวย์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เครือข่ายเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากพลังของน้ำที่ไหล ทำให้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลัก สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำในฐานะแหล่งพลังงานที่สะอาดและหมุนเวียน โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

  • แอลเบเนีย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน แอลเบเนียยังก้าวหน้าอย่างมาก towards พลังงานหมุนเวียน พวกเขาพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำเป็นหลัก บรรลุการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเกือบ 100% การเปลี่ยนแปลงมาสู่การผลิตพลังงานสะอาดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลเบเนียที่มีต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

  • ภูฏาน ราชอาณาจักรภูฏานบนเทือกเขาหิมาลัยขนาดเล็กโดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นที่มีต่อพลังงานสะอาด ภูฏานมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร – พวกเขาส่งออกไฟฟ้าพลังน้ำส่วนเกินที่ผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โรงไฟฟ้าพลังน้ำของพวกเขาใช้ประโยชน์จากพลังของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างชาญฉลาด ทำให้พวกเขาเป็นผู้ส่งออกพลังงานหมุนเวียนสุทธิ

  • เนปาล เช่นเดียวกับภูฏาน ภูมิประเทศภูเขาของเนปาลมีศักยภาพมหาศาลสำหรับพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ เนปาลใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนี้เพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ ทำให้เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในการใช้พลังงานหมุนเวียน เทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติ และเนปาลได้นำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าได้สำเร็จ

  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) DRC มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร – แม่น้ำคองโกอันยิ่งใหญ่ ทางน้ำอันทรงพลังนี้ให้แหล่งทรัพยากรเพื่อผลิตไฟฟ้าจำนวนมากของประเทศผ่านพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ การพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำของ DRC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแม่น้ำสายใหญ่สำหรับการผลิตพลัง

นอกเหนือจาก 7 ประเทศที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ดังนี้

  • เกาะเล็กๆ หลายเกาะทั่วโลกกำลังเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ เกาะ Tokelau ในมหาสมุทรแปซิฟิก เกาะเกรนาดีนส์ในทะเลแคริบเบียน และเกาะสวาลบาร์ดในนอร์เวย์ เกาะเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่พื้นที่เล็กๆ ก็สามารถบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100% ได้

  • เมือง เมืองต่างๆ ทั่วโลกกำลังริเริ่มโครงการพลังงานหมุนเวียน 100% ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ เมือง Georgetown ในออสเตรเลีย เมือง Reykjavik ในไอซ์แลนด์ และเมือง Burlington ในสหรัฐอเมริกา เมืองเหล่านี้เป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน

  • เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เป็นไปได้มากขึ้น ความก้าวหน้าในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้

  • นโยบาย หลายประเทศกำลังดำเนินการตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน นโยบายเหล่านี้อาจรวมถึงเงินอุดหนุน ข้อกำหนด และแรงจูงใจอื่นๆ นโยบายเหล่านี้กำลังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

  • เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

อนาคต

การเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เป็นความท้าทาย แต่ก็เป็นโอกาสเช่นกัน ประเทศ เมือง และชุมชนต่างๆ ทั่วโลกกำลังแสดงให้เห็นว่า การบรรลุเป้าหมายนี้เป็นไปได้ ด้วยเทคโนโลยี นโยบาย และเศรษฐกิจที่เหมาะสม เราสามารถสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน อนาคตที่ยั่งยืน และอนาคตที่มั่นคงสำหรับทุกคน

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด