AI NEWS AND EVENTS Technology

สหรัฐฯ ตั้งคณะกรรมการ AI เตรียมสร้างกฎระเบียบรองรับ

สหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งกลุ่มที่ปรึกษาใหม่ เพื่อพิจารณากฎระเบียบ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลุ่มนี้ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับ วิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุม AI

ความสำคัญของ AI

AI เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในหลายๆ ด้าน เทคโนโลยีนี้ สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เช่น ยารักษาโรคใหม่ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และเครื่องมือสำหรับการศึกษา

ความท้าทายของ AI

อย่างไรก็ตาม AI ยังมีศักยภาพที่จะสร้างความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น การสูญเสียงาน ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย กลุ่มที่ปรึกษาใหม่นี้ จะพิจารณาความเสี่ยงเหล่านี้ และให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับ วิธีการที่ดีที่สุด ในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้

ความท้าทายเฉพาะหน้าของกลุ่มที่ปรึกษา

กลุ่มที่ปรึกษา AI ของสหรัฐอเมริกาเผชิญกับความท้าทายหลายประการ

 • การพัฒนา AI ที่รวดเร็ว: เทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลุ่มที่ปรึกษาจึงต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
 • ความซับซ้อนของ AI: เทคโนโลยี AI นั้นซับซ้อน กลุ่มที่ปรึกษาจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้
 • ความหลากหลายของ AI: เทคโนโลยี AI มีการใช้งานในหลากหลายภาคส่วน กลุ่มที่ปรึกษาจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านี้
 • ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ AI: มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ AI ranging from optimism to fear.

วิธีการทำงานของกลุ่มที่ปรึกษา

กลุ่มที่ปรึกษาจะทำงานผ่านชุดของการประชุมและการสัมมนา พวกเขาจะรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และสาธารณชน

เป้าหมายของกลุ่มที่ปรึกษา

กลุ่มที่ปรึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนากรอบการกำกับดูแล AI ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี กรอบการกำกับดูแลนี้ควร:

 • ส่งเสริมนวัตกรรม
 • ปกป้องผู้บริโภค
 • รักษาความเป็นส่วนตัว
 • รับประกันความปลอดภัย

สมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา

สมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา มาจากหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรม และนโยบายสาธารณะ สมาชิกบางคน ได้แก่:

 • Fei-Fei Li นักวิจัย AI จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 • Erik Brynjolfsson นักเศรษฐศาสตร์จาก MIT
 • Cathy O’Neil นักคณิตศาสตร์และนักเขียน
 • Timnit Gebru นักวิจัย AI จาก Google

งานของกลุ่มที่ปรึกษา

กลุ่มที่ปรึกษาจะเริ่มทำงานในเดือนมีนาคม 2024 และคาดว่า จะส่งรายงานฉบับสุดท้าย ให้กับรัฐบาลภายในหนึ่งปี รายงานนี้จะ:

 • ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของ AI
 • เสนอกรอบการกำกับดูแล AI
 • ระบุช่องว่างในความรู้และแนะนำการวิจัยเพิ่มเติม

บทสรุป

การก่อตั้งกลุ่มที่ปรึกษา AI ใหม่นี้ เป็นก้าวสำคัญสำหรับ สหรัฐอเมริกา กลุ่มนี้จะช่วยให้รัฐบาล พัฒนากรอบการกำกับดูแล AI ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี กรอบการกำกับดูแลนี้ จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรม ปกป้องผู้บริโภค และรักษาความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด