AI NEWS AND EVENTS

สหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงกฎ AI ฉบับแรกของโลก

ยุโรปกำหนดกฎระเบียบ AI ที่ครอบคลุม เน้นความเป็นธรรม ความปลอดภัย และความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ครอบคลุมฉบับแรกของโลก โดยกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า AI Act

AI Act กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการใช้ AI ในสหภาพยุโรป โดยครอบคลุม AI ในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ AI ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น การให้ข้อมูลและคำแนะนำ ไปจนถึง AI ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การควบคุมยานพาหนะอัตโนมัติ หรือการตัดสินใจด้านอาชญากรรม

กฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักการพื้นฐานบางประการสำหรับการใช้ AI ในสหภาพยุโรป ได้แก่

  • ความเป็นธรรม: AI ต้องมีความยุติธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

  • ความปลอดภัย: AI ต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้

  • ความโปร่งใส: ผู้พัฒนาและผู้ใช้ AI ต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ AI

  • ความรับผิดชอบ: ผู้พัฒนาและผู้ใช้ AI ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ AI

นอกจากนี้ AI Act ยังกำหนดประเภทของ AI ที่ต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ ได้แก่

  • AI ที่มีความเสี่ยงสูง: AI ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ AI ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น AI ที่ใช้เพื่อการควบคุมยานพาหนะอัตโนมัติ หรือ AI ที่ใช้เพื่อตัดสินใจด้านอาชญากรรม

  • AI ที่มีความเสี่ยงต่ำ: AI ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ AI ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น AI ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ

AI Act คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2568 โดยจะเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมและทันสมัยที่สุดในโลกสำหรับกำกับดูแลการใช้ AI

ผลกระทบของ AI Act

AI Act คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรม AI ทั่วโลก โดยกฎหมายดังกล่าวจะสร้างมาตรฐานสากลสำหรับการพัฒนาและการใช้ AI ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี AI และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา AI เชิงบวก

นอกจากนี้ AI Act ยังอาจส่งผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม AI โดยบริษัทจากประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม AI Act อาจเสียเปรียบในการแข่งขันกับบริษัทจากประเทศที่ปฏิบัติตาม AI Act

สรุป

การบรรลุข้อตกลง AI Act ของสหภาพยุโรปถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากฎระเบียบกำกับดูแล AI ของโลก โดยกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา AI เชิงบวกอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

Recommended For You

Electronic waste in 2023
NEWS AND EVENTS Technology

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 และ คาดการณ์เติบโตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2024

ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 : การเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลที่น่าสนใจ ในปี 2023 นี้ ยังคงเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเรา โดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเชิงการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร การทำงาน และการสันทนาการ เพื่อให้คุณเข้าใจและมีภาพรวมชัดเจนกับปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อมูลแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023: กราฟ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2023 Find
twitterรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
NEWS AND EVENTS Technology

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน

Twitter จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ต่อวัน Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลัง จำกัดจำนวนทวีตที่ผู้คนสามารถอ่านได้ชั่วคราวในหนึ่งวัน เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคน รายงานปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ Elon Musk ซึ่งเข้าครอบครอง Twitter ในเดือนตุลาคมหลังจากซื้อมาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ ว่าบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจำกัดให้อ่านได้ 6,000