AI NEWS AND EVENTS Technology

ผลกระทบเชิงลึกของ Sora OpenAI โอกาสและความท้าทาย

Sora เครื่องมือแปลงข้อความ เป็นวิดีโอใหม่จาก OpenAI นำเสนอศักยภาพอันน่าทึ่ง ในการเปลี่ยนแปลง วิธีการสร้างเนื้อหาวิดีโอ เครื่องมือนี้สามารถสร้างวิดีโอเสมือนจริง จากข้อความอธิบาย โดยไม่ต้องใช้ทักษะ การถ่ายภาพ หรือตัดต่อวิดีโอใดๆ

ผลกระทบเชิงลึกของ Sora มีดังนี้

 • การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้สร้างเนื้อหา Sora ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาทุกระดับ สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ โดยไม่ต้องลงทุน ในอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ราคาแพง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาขนาดเล็ก และผู้เริ่มต้น สามารถแข่งขัน กับบริษัทใหญ่ๆ ได้

 • รูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย Sora สามารถสร้างวิดีโอ ได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอการสอน วิดีโอ explainer วิดีโอผลิตภัณฑ์ วิดีโอเกม ฯลฯ

 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร Sora ช่วยลดเวลา และทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิตวิดีโอ ไม่จำเป็นต้องจ้างนักแสดง ทีมงานถ่ายภาพ หรือสถานที่ถ่ายทำ

 • การแปลภาษา Sora สามารถแปลข้อความ เป็นภาษาต่างๆ และสร้างวิดีโอหลายภาษา

 • การเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น Sora ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหา สามารถเข้าถึงผู้ชม ที่กว้างขึ้น วิดีโอที่มีคำบรรยาย สามารถเข้าถึงผู้ชม ที่มีปัญหาทางการได้ยิน วิดีโอที่มีหลายภาษา ก็สามารถเข้าถึง ผู้ชมทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม Sora ยังมีข้อจำกัดบางประการ

 • ความยาววิดีโอ Sora จำกัดความยาววิดีโอไว้ที่ 1 นาที

 • ความละเอียด วิดีโอที่สร้างโดย Sora มีความละเอียด 720p

 • การควบคุม ผู้ใช้มีการควบคุมจำกัดเกี่ยวกับสไตล์และเนื้อหาของวิดีโอ

 • ลิขสิทธิ์ Sora อาจสร้างวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • การใช้งานในทางที่ผิด Sora อาจถูกใช้เพื่อสร้างวิดีโอ deepfake หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ผลกระทบเพิ่มเติมของ Sora

ผลกระทบของ Sora ในด้านการศึกษา

1. การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น Sora ช่วยให้นักเรียนทุกคน สามารถสร้างวิดีโอการสอน ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องใช้ทักษะ การถ่ายภาพหรือ ตัดต่อวิดีโอ สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ สามารถแบ่งปันความรู้ กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

2. การเรียนรู้แบบโต้ตอบ Sora สามารถใช้เพื่อสร้างสื่อการสอน แบบโต้ตอบ วิดีโอ Sora สามารถมีคำถาม ป๊อปอัป และองค์ประกอบแบบโต้ตอบอื่นๆ

3. การเรียนรู้ส่วนบุคคล Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอการสอน ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับ ความต้องการ ของนักเรียน แต่ละคน

4. การเรียนรู้แบบผสมผสาน Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอสำ หรับการเรียนรู้ แบบผสมผสาน นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากวิดีโอ และ เข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ หรือออฟไลน์ เพื่อถามคำถามและ ตอบคำถาม

5. การเรียนรู้ภาษา Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอ การสอนภาษา วิดีโอ Sora สามารถมีคำแปล และคำบรรยาย หลายภาษา

ตัวอย่างการใช้งาน Sora ในด้านการศึกษา

 • นักเรียนสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอสรุปเนื้อหาที่เรียน

 • ครูสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอการสอน อธิบายเนื้อหาที่ยาก หรือ สรุปเนื้อหาบทเรียน

 • โรงเรียนสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำหลักสูตร หรือ วิดีโอแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียน

 • มหาวิทยาลัยสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอบรรยาย หรือ วิดีโอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบของ Sora ในด้านธุรกิจ

1. การตลาด Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอ การตลาดที่มีประสิทธิภาพ วิดีโอ Sora สามารถดึงดูดความสนใจ ของลูกค้า อธิบายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และ กระตุ้นให้เกิดการซื้อ

2. การฝึกอบรม Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอ การฝึกอบรมพนักงาน วิดีโอ Sora สามารถสอนทักษะใหม่ อธิบายนโยบายของบริษัท และ เตรียมพนักงาน ให้พร้อมสำหรับงานใหม่

3. การสื่อสารภายใน Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอ สำหรับการสื่อสารภายใน วิดีโอ Sora สามารถแจ้งให้พนักงานทราบ เกี่ยวกับข่าวสารล่าสุด แบ่งปันความสำเร็จของบริษัท และ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

4. การขาย Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอ สำหรับการขาย วิดีโอ Sora สามารถอธิบายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตอบคำถามที่พบบ่อย และ โน้มน้าวใจลูกค้า

5. การบริการลูกค้า Sora สามารถใช้เพื่อสร้างวิดีโอ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) วิดีโอ Sora สามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหา ตอบคำถาม และ

ตัวอย่างการใช้งาน Sora ในด้านธุรกิจ

 • บริษัทสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำสินค้าใหม่

 • ทีมขายสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำตนเอง

 • แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำ เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

 • ฝ่ายการตลาดสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอโฆษณา

 • ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำ วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลกระทบของ Sora ในด้านการบริการลูกค้า

1. การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น Sora ช่วยให้บริษัท สามารถสร้างวิดีโอ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) วิดีโอแนะนำ และ วิดีโอวิธีการใช้งาน โดยไม่ต้องใช้ทักษะ การถ่ายภาพ หรือตัดต่อวิดีโอ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้า สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้ง่ายขึ้น

2. การบริการที่รวดเร็ว วิดีโอ Sora สามารถตอบคำถาม ของลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอสาย หรือพูดคุยกับตัวแทน

3. การบริการที่มีประสิทธิภาพ วิดีโอ Sora สามารถอธิบายข้อมูล ที่ซับซ้อน สาธิตวิธีการใช้งาน และช่วยให้ลูกค้า เข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4. การบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า วิดีโอ Sora สามารถสร้างเป็นภาษาต่างๆ และ ปรับแต่งให้เหมาะกับ ความต้องการของลูกค้า แต่ละคน

5. การบริการที่ proactivity บริษัทสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ วิดีโอแจ้งเตือน เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน Sora ในด้านการบริการลูกค้า

 • บริษัทสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอ FAQ ตอบคำถามที่พบบ่อย

 • ทีมบริการลูกค้าสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์

 • บริษัทสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอขอโทษ เมื่อเกิดปัญหา

ผลกระทบของ Sora ในด้านการบันเทิง

1. การสร้างเนื้อหาที่ง่ายขึ้น Sora ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาทุกคน สามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชั่น วิดีโอเกม และ วิดีโอตลก โดยไม่ต้องใช้ทักษะ การวาดภาพ หรือการเขียนโปรแกรม

2. รูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย Sora สามารถสร้างวิดีโอ ได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอเพลง วิดีโอการ์ตูน วิดีโอเกม ฯลฯ

3. การเข้าถึงที่กว้างขึ้น Sora สามารถสร้างวิดีโอหลายภาษา ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลก สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

4. การมีส่วนร่วมของผู้ชม Sora สามารถสร้างวิดีโอแบบโต้ตอบ ช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วม กับเนื้อหาได้

5. รูปแบบการเล่าเรื่องใหม่ Sora สามารถใช้เพื่อสร้างรูปแบบ การเล่าเรื่องใหม่

ตัวอย่างการใช้งาน Sora ในด้านการบันเทิง

 • นักดนตรีสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอเพลง

 • นักเขียนการ์ตูนสามารถใช้ Sora สร้างวิดีโอการ์ตูน

 • นักพัฒนาเกมสามารถใช้ Sora สร้างตัวอย่างเกม

 • สตูดิโอภาพยนตร์สามารถใช้ Sora สร้างตัวอย่างภาพยนตร์

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Sora

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

 • Yann LeCun นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อดัง กล่าวว่า Sora เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพที่จะ “เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาวิดีโอ”

 • Demis Hassabis ผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind กล่าวว่า Sora เป็น “ก้าวสำคัญ” ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

 • Sal Khan ผู้ก่อตั้ง Khan Academy กล่าวว่า Sora สามารถ “ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 • Sugata Mitra นักการศึกษาชื่อดัง กล่าวว่า Sora สามารถ “ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง”

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

 • Gary Vaynerchuk นักลงทุนและผู้ประกอบการ กล่าวว่า Sora เป็น “เครื่องมือที่ทรงพลัง” สำหรับธุรกิจ

 • Mary Meeker นักวิเคราะห์อินเทอร์เน็ตชื่อดัง กล่าวว่า Sora เป็น “เทรนด์สำคัญ” ที่ธุรกิจควรติดตาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า

 • Shep Hyken ผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ลูกค้า กล่าวว่า Sora สามารถ “ช่วยให้บริษัทมอบบริการลูกค้าที่ดีขึ้น”

 • Micah Solomon นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริการลูกค้า กล่าวว่า Sora เป็น “เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ” สำหรับการสร้างวิดีโอคำถามที่พบบ่อย

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับ Sora

 • Timnit Gebru นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ กล่าวว่า Sora อาจถูกใช้เพื่อ “สร้างวิดีโอ deepfake” หรือ วิดีโอที่บิดเบือนความจริง

 • Joy Buolamwini นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ กล่าวว่า Sora อาจ “สร้างอคติ” ในวิดีโอ

สรุป ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า Sora เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องตระหนักถึงข้อจำกัด และผลกระทบเชิงลึก ของเครื่องมือนี้

อนาคตของ Sora

OpenAI กำลังพัฒนา Sora ต่อไป ในอนาคต Sora อาจสามารถสร้างวิดีโอที่มีความยาว ความละเอียด และสไตล์ที่หลากหลาย Sora อาจยังสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

การใช้งาน Sora อย่างมีความรับผิดชอบ

สิ่งสำคัญคือต้องใช้ Sora อย่างมีความรับผิดชอบ ผู้ใช้ควร

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความที่ป้อนนั้น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • หลีกเลี่ยงการสร้างวิดีโอ ที่เป็นอันตราย หรือสร้างความเกลียดชัง

 • ระบุวิดีโอ ที่สร้างโดย Sora

Sora เป็นเครื่องมือใหม่ที่น่าตื่นเต้น ที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลง วิธีการสร้างเนื้อหาวิดีโอ สิ่งสำคัญคือ ต้องตระหนักถึงข้อจำกัด และผลกระทบเชิงลึก ของเครื่องมือนี้ เมื่อใช้ Sora อย่างมีความรับผิดชอบ เครื่องมือนี้ สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้สร้างเนื้อหา ทุกระดับ

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด