NEWS AND EVENTS Technology

ประชาธิปไตยยุค AI บทบาทของพลเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย

ปัญญาประดิษฐ์ ดาบสองคมสำหรับประชาธิปไตย

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตเรา รวมไปถึงประชาธิปไตย AI มีศักยภาพที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในหลาย ๆ ด้าน เช่น

 • การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมือง AI สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ติดตามการทำงานของรัฐบาล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ๆ

 • การเสริมสร้างความโปร่งใส AI สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ

 • การต่อสู้กับคอร์รัปชั่น AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสัญญาณของการคอร์รัปชั่น ติดตามการโอนเงินที่ผิดปกติ และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม AI ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เพื่อบั่นทอนประชาธิปไตย เช่น

 • การจำกัดเสรีภาพในการพูด AI สามารถถูกนำไปใช้เพื่อตรวจสอบเซ็นเซอร์เนื้อหาออนไลน์ จำกัดการแสดงออก และปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

 • การแทรกแซงการเลือกตั้ง AI สามารถถูกนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โจมตีผู้สมัคร และผลการเลือกตั้ง

 • การเฝ้าระวังพลเมือง AI สามารถถูกนำไปใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของประชาชน รวบรวมข้อมูลส่วนตัว และคุกคามผู้เห็นต่าง

ดังนั้น AI จึงเปรียบเสมือนดาบสองคม มีทั้งศักยภาพที่จะส่งเสริมและบั่นทอนประชาธิปไตย อนาคตของประชาธิปไตยในยุค AI ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมและใช้งาน AI อย่างไร

แนวทางที่จะทำให้ AI ส่งเสริมประชาธิปไตย

 • การพัฒนา AI ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสาธารณะ

 • การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้งาน AI ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างประชาธิปไตย

 • การส่งเสริมการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับ AI ให้ประชาชนตระหนักถึงศักยภาพและความเสี่ยงของ AI

 • การสนับสนุนภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน ในการตรวจสอบการใช้งาน AI ของรัฐบาล

ตัวอย่างการใช้งาน AI ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย

 • ประเทศเอสโตเนีย ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบ e-Residency ซึ่งช่วยให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถลงทะเบียนเป็นพลเมืองดิจิทัล เข้าถึงบริการออนไลน์ของรัฐบาล และลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งได้

 • เมืองบาร์เซโลนา ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบ Decidim ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมอภิปราย และลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

 • องค์กร OpenAI พัฒนาเครื่องมือ GPT-3 ซึ่งสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนบทความ และตอบคำถาม เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง การศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ตัวอย่างการใช้งาน AI ที่บั่นทอนประชาธิปไตย

 • ประเทศจีน ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม ซึ่งติดตามพฤติกรรมของประชาชน ให้คะแนน และลงโทษผู้ที่ “ไม่น่าเชื่อถือ” ระบบนี้ถูกใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพ ควบคุมประชาชน และรักษาเสถียรภาพของระบอบการปกครอง

 • บริษัท Cambridge Analytica ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ส่งโฆษณาที่มุ่งเป้า และแทรกแซงการเลือกตั้ง

 • รัฐบาลบางประเทศ ใช้ AI เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่าง ระงับการชุมนุม และปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

แนวทางเพิ่มเติม

 • การพัฒนาจริยธรรม AI กำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้งาน AI ที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมประชาธิปไตย

 • การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนากรอบกฎหมายและมาตรฐานสำหรับการใช้งาน AI ป้องกันการใช้ AI เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และสร้างความมั่นคงในโลกออนไลน์

 • การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนา AI ที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุป

AI เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง อนาคตของประชาธิปไตยในยุค AI ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมและใช้งาน AI อย่างไร เราต้องร่วมมือกันเพื่อควบคุมและใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่ใช่บั่นทอน

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด