TTT-WEBSITE | AFRA APACHE
NEWS AND EVENTS Technology

ประชาธิปไตยยุค AI บทบาทของพลเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย

ปัญญาประดิษฐ์ ดาบสองคมสำหรับประชาธิปไตย

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตเรา รวมไปถึงประชาธิปไตย AI มีศักยภาพที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในหลาย ๆ ด้าน เช่น

 • การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมือง AI สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ติดตามการทำงานของรัฐบาล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ๆ

 • การเสริมสร้างความโปร่งใส AI สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ

 • การต่อสู้กับคอร์รัปชั่น AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสัญญาณของการคอร์รัปชั่น ติดตามการโอนเงินที่ผิดปกติ และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม AI ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เพื่อบั่นทอนประชาธิปไตย เช่น

 • การจำกัดเสรีภาพในการพูด AI สามารถถูกนำไปใช้เพื่อตรวจสอบเซ็นเซอร์เนื้อหาออนไลน์ จำกัดการแสดงออก และปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

 • การแทรกแซงการเลือกตั้ง AI สามารถถูกนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โจมตีผู้สมัคร และผลการเลือกตั้ง

 • การเฝ้าระวังพลเมือง AI สามารถถูกนำไปใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของประชาชน รวบรวมข้อมูลส่วนตัว และคุกคามผู้เห็นต่าง

ดังนั้น AI จึงเปรียบเสมือนดาบสองคม มีทั้งศักยภาพที่จะส่งเสริมและบั่นทอนประชาธิปไตย อนาคตของประชาธิปไตยในยุค AI ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมและใช้งาน AI อย่างไร

แนวทางที่จะทำให้ AI ส่งเสริมประชาธิปไตย

 • การพัฒนา AI ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสาธารณะ

 • การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้งาน AI ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างประชาธิปไตย

 • การส่งเสริมการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับ AI ให้ประชาชนตระหนักถึงศักยภาพและความเสี่ยงของ AI

 • การสนับสนุนภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน ในการตรวจสอบการใช้งาน AI ของรัฐบาล

ตัวอย่างการใช้งาน AI ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย

 • ประเทศเอสโตเนีย ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบ e-Residency ซึ่งช่วยให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถลงทะเบียนเป็นพลเมืองดิจิทัล เข้าถึงบริการออนไลน์ของรัฐบาล และลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งได้

 • เมืองบาร์เซโลนา ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบ Decidim ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมอภิปราย และลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

 • องค์กร OpenAI พัฒนาเครื่องมือ GPT-3 ซึ่งสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนบทความ และตอบคำถาม เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง การศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ตัวอย่างการใช้งาน AI ที่บั่นทอนประชาธิปไตย

 • ประเทศจีน ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม ซึ่งติดตามพฤติกรรมของประชาชน ให้คะแนน และลงโทษผู้ที่ “ไม่น่าเชื่อถือ” ระบบนี้ถูกใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพ ควบคุมประชาชน และรักษาเสถียรภาพของระบอบการปกครอง

 • บริษัท Cambridge Analytica ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ส่งโฆษณาที่มุ่งเป้า และแทรกแซงการเลือกตั้ง

 • รัฐบาลบางประเทศ ใช้ AI เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่าง ระงับการชุมนุม และปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

แนวทางเพิ่มเติม

 • การพัฒนาจริยธรรม AI กำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้งาน AI ที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมประชาธิปไตย

 • การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนากรอบกฎหมายและมาตรฐานสำหรับการใช้งาน AI ป้องกันการใช้ AI เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และสร้างความมั่นคงในโลกออนไลน์

 • การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนา AI ที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุป

AI เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง อนาคตของประชาธิปไตยในยุค AI ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมและใช้งาน AI อย่างไร เราต้องร่วมมือกันเพื่อควบคุมและใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่ใช่บั่นทอน

Loading...
Post ID: 11060 | TTT-WEBSITE | AFRA APACHE

Recommended For You

NEWS AND EVENTS Technology

เปิดโปงกลโกง! เงินสกปรก 100 พันล้านดอลลาร์ซุกซ่อนในโลกคริปโต

เงิน 100 พันล้านดอลลาร์จากแหล่งผิดกฎหมายถูกกระเป๋าเงินดิจิทัลที่น่าสงสัยในโลกคริปโตกระจาย ตัวเลขที่น่าตกตะลึง 100 พันล้านดอลลาร์ เงินทุนผิดกฎหมายที่ไหลเวียนผ่านโลกคริปโตเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้ต่อการฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ นี่ไม่ใช่แค่ภัยคุกคามสมมติ แต่หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกกำลังดิ้นรนหาทางควบคุม และตรวจสอบธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมผิดกฎหมาย มาดูประเด็นที่ซับซ้อนนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสน่ห์ของการไม่เปิดเผยชื่อ: ต่างจากบัญชีธนาคารทั่วไป กระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซีสามารถเสนอระดับการไม่เปิดเผยชื่อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่มีโปรโตคอล Know Your Customer
NEWS AND EVENTS Technology

Chrome แทนที่ Safari? Google มุ่งมั่นลดการพึ่งพา Apple ecosystem

Google ลดการพึ่งพา Safari ของ Apple กูเกิลเผชิญอุปสรรคใหญ่ในการลดการพึ่งพาเบราว์เซอร์ Safari ของ Apple เหตุผลหลักมาจาก การพึ่งพาทางการเงิน ผู้ใช้ Apple เป็นกลุ่มสำคัญที่สร้างรายได้จากโฆษณาค้นหาของ Google ประมาณ 36% ผ่าน Safari เงินจำนวนมหาศาลนี้มาจากผู้ใช้ iPhone