NEWS AND EVENTS Technology

ดวงอาทิตย์เทียมทำลายสถิติโลก ร้อนแรงถึง 100 ล้านองศา!

ดวงอาทิตย์เทียมทำลายสถิติโลกด้านอุณหภูมิ ช่วยหนุนพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน

ความสำเร็จล่าสุด

นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้สร้าง “ดวงอาทิตย์เทียม” หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันสำเร็จ โดยสามารถสร้างอุณหภูมิสูงถึง 100 ล้านองศาเซลเซียส ร้อนกว่าแกนกลางดวงอาทิตย์ถึง 7 เท่า และคงอุณหภูมิไว้ได้นานถึง 48 วินาที นับเป็นสถิติโลกใหม่ด้านระยะเวลาการรักษาอุณหภูมิสูงสุด

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานสะอาด ปลอดภัย และไม่มีกากกัมมันตรังสีที่อันตราย

ข้อดีของนิวเคลียร์ฟิวชัน

  • พลังงานสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมลพิษทางอากาศ

  • ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงของอุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนนิวเคลียร์ฟิชชัน

  • เชื้อเพลิงมีอยู่มากมาย เชื้อเพลิงหลักของฟิวชันคือไฮโดรเจน ซึ่งสามารถหาได้ง่ายบนโลก

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ยังมีอุปสรรคทางเทคนิคอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไข เช่น การควบคุมอุณหภูมิที่สูงมาก และการสร้างวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

อนาคต

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า ในเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 30-50 ปีข้างหน้า

ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ดวงอาทิตย์เทียม”

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการสร้างดวงอาทิตย์เทียมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความท้าทายของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

2. การประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศ การกำจัดกากกัมมันตรังสี และการผลิตนิวเคลียร์ฟิวชันแบบอะตอม

3. ความกังวลด้านจริยธรรม

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง หลายคนจึงกังวลว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้าถึงได้เฉพาะประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้น

4. อนาคตของพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน

แม้จะยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง แต่ความสำเร็จในการสร้างดวงอาทิตย์เทียมครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญ คาดว่าในอนาคต พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันจะเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญ

สรุป

ความสำเร็จในการสร้างดวงอาทิตย์เทียมครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำศักยภาพของนิวเคลียร์ฟิวชัน ในฐานะพลังงานแห่งอนาคต

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด